Pazhamthamizh Lyrics | K. J. Yesudas | With English Translation

Pazhamthamizh Lyrics | K. J. Yesudas | With English Translation

Pazhamthamizh Lyrics | K. J. Yesudas Details:-
Songwriter:- M. G. Radhakrishnan
Singer:-  K. J. Yesudas

Pazhamthamizh Lyrics | K. J. Yesudas

പഴംതമിഴ് പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയില്
പഴയൊരു തംബുരു തേങ്ങി
മണിച്ചിത്രത്താഴിനുള്ളില് വെറുതേ
നിലവറമൈന മയങ്ങി
സരസസുന്ദരീമണീ നീ
അലസമായ് ഉറങ്ങിയോ
കനവു നെയ്തൊരാത്മരാഗം
മിഴികളില് പൊലിഞ്ഞുവോ
വിരലില്നിന്നും വഴുതിവീണോ
വിരസമായൊരാദിതാളം
പഴംതമിഴ് പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയില്
പഴയൊരു തംബുരു തേങ്ങി
മണിച്ചിത്രത്താഴിനുള്ളില് വെറുതേ
നിലവറമൈന മയങ്ങി
വിരഹഗാനം വിതുമ്പിനില്ക്കും
വീണപോലും മൗനമായ്
വിരഹഗാനം വിതുമ്പിനില്ക്കും
വീണപോലും മൗനമായ്
വിധുരയാമീ വീണപൂവിന്
ഇതളറിഞ്ഞ നൊമ്പരം
കന്മതിലും കാരിരുളും
കണ്ടറിഞ്ഞ വിങ്ങലുകള്
പഴംതമിഴ് പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയില്
പഴയൊരു തംബുരു തേങ്ങി
മണിച്ചിത്രത്താഴിനുള്ളില് വെറുതേ
നിലവറമൈന മയങ്ങി
കുളിരിനുള്ളില് സ്വയമിറങ്ങി
കഥ മെനഞ്ഞ പൈങ്കിളി
കുളിരിനുള്ളില് സ്വയമിറങ്ങി
കഥ മെനഞ്ഞ പൈങ്കിളി
സ്വരമുറങ്ങും നാവിലെന്തേ
വരിമറന്ന പല്ലവി
മഞ്ഞുറയും രാവറയില്
മാമലരായ് നീ കൊഴിഞ്ഞു
പഴംതമിഴ് പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയില്
പഴയൊരു തംബുരു തേങ്ങി
മണിച്ചിത്രത്താഴിനുള്ളില് വെറുതേ
നിലവറമൈന മയങ്ങി
സരസസുന്ദരീമണീ നീ
അലസമായ് ഉറങ്ങിയോ
കനവു നെയ്തൊരാത്മരാഗം
മിഴികളില് പൊലിഞ്ഞുവോ
വിരലില്നിന്നും വഴുതിവീണോ
വിരസമായൊരാദിതാളം
പഴംതമിഴ് പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയില്
പഴയൊരു തംബുരു തേങ്ങി

Pazhamthamizh Lyrics | K. J. Yesudas | With English Translation


Puthiyam Tamil song
An old tambourine gushed
Just be yourself
The cellar was mesmerizing
You are Sarasasundarimani
Did you sleep lazy
Heavy weaving
Loved it
Slipping from the toe
Boredom
Puthiyam Tamil song
An old tambourine gushed
Just be yourself
The cellar was mesmerizing
Farewell will be sighing
Even the fallen fell silent
Farewell will be sighing
Even the fallen fell silent
The Viduraiyaam Veena flower
Know this
Kanmal and Karil
Wings visible
Puthiyam Tamil song
An old tambourine gushed
Just be yourself
The cellar was mesmerizing
I love it
The story is of a thinly painted Pinkley
I love it
The story is of a thinly painted Pinkley
No matter the tongue
The lizard lizard
Fucking
Mamalai you have fallen
Puthiyam Tamil song
An old tambourine gushed
Just be yourself
The cellar was mesmerizing
You are Sarasasundarimani
Did you sleep lazy
Heavy weaving
Loved it
Slipping from the toe
Boredom
Puthiyam Tamil song
An old tambourine gushed

Related Posts