చుక్కలారా చూపుల్లారా Chukkallara Choopullara Song Lyrics - Telugu Apadbandhavudu Album

Chukkallara Choopullara Song Lyrics In Telugu & English with Meaning in English and Quick Lyrics Download from Chiranjeevi's Telugu Movie 'Apadbandhavudu' Lyrics Crafted by Sirivennela Sitarama Sastry, Sung by S.P.Balasubramaniam, Chitra, Music composed by M.M.Keeravani, Starring Chiranjeevi, Meenakshi Seshadri.

CHUKKALLARA CHOOPULLARA LYRICS In Telugu & English - APADBANDHAVUDU Telugu Movie Lyrics
CHUKKALLARA CHOOPULLARA SONG LYRICS In Telugu & English - APADBANDHAVUDU Telugu Movie Lyrics


CHUKKALLARA CHOOPULLARA SONG LYRICS CREDITS

Song: Chukkallara Choopullara
Movie: Aapathbandhavudu
Release Date: 9 October 1992 in India
Singers: S.P.Balasubramaniam, Chitra
Music: M.M.Keeravani
Director: Bhaskar
Lyrics: Veturi Sundararama Murthy
Star Cast: Chiranjeevi, Meenakshi Seshadri
Producer: Dil Raju
Music Label: Lahari Music | T-Series

CHUKKALLARA CHOOPULLARA SONG LYRICS IN ENGLISH


Chukkallara Choopullara
Ekkadamma Jaabili
Mabbullara Manchullara 
Thappukondee Daariki
Vellaa Nivvaraa Vennelintiki
Vinnavincharaa Vindimintiki

Jo Joo Laali Jo Jo Jo Laali
Jo Jo Laali Jo Joo Jo Laali

Mali Sandhya Velaaye 
Chali Gaalii Venuvaaye
Mali Sandhya Velaaye 
Chali Gaali Venuvaayee
Nidurammaa Etu Pothive
Muni Maabbu Velaaye 
Kanu Paapa Ninnu Kore
Kunukamma Ituu Cherave

Thannaa Nannana Thanana
Thanna Nanna Thananaa

Niduramma Etuu Pothivee
Go Dhooli Velaaye 
Goollanni Kanulaaye
Go Dhoolii Velaaye 
Goollanni Kanulaayee
Guvvala Rekkala Paina 
Rivvuu Rivvuna Raave
Jola Paadava Velaa Kallaki
Vella Nivvaraa Vennelintiki
Jo Jo Laali Jo Jo Jo Laali

Pattu Parupu Lelaa
Pandu Vennelela
Amma Vadi Chaalada 
Bajjove Thalli
Pattu Parupu Elane
Amma Vadi Chaalunee
Ninnu Challanga Joo Kottunee
Naara Daadu Lela 
Naada Brahma Lela
Amma Laali Chaaladaa

Bajjovee Thalli 
Naara Daadu Lelaa Ne
Naada Brahma Lela Ne
Amma Laali Chaalune
Ninnu Kammanga Lalinchune
Chinni Chinni Kannulloo
Enni Vela Vennello
Tiyyanaina Kalalenno 
Ooyaloogu Velalloo
Ammalaala Paidi Kommala 
Edi Emayyade Ayipoledayya

Kotii Thanda Naala Aa Aa Nandalaala
Gogulaala Pillam Govulaala Golla 
Bhamalaala Eda Nundi Yaala 
Naati Nandalaala Aananda Leela
Jaada Cheppara Chitti Thalliki
Vella Nivvaraa Vennelintiki
Jo Joo Jo Laali Jo Joo Laali 
Chukkallara Choopullara 
Ekkadamma Jaabilii
Mabbullara Manchullara 
Thappukonde Daarikii

APADBANDHAVUDU CHUKKALLARA CHOOPULLARA SONG LYRICS IN TELUGU - చుక్కలారా చూపుల్లారా Lyrics


చుక్కలారా చూపుల్లారా ఎక్కడమ్మా జాబిలీ
మబ్బుల్లారా మంచుల్లారా తప్పుకోండీ దారికీ
వెళ్ళనివ్వరా వెన్నెలింటికీ?
విన్నవించరా వెండి మింటికీ?
జో జో లాలీ.  జో జో. లాలీ 

మలి సంధ్య వేళాయే
చలి గాలి వేణువాయే నిదురమ్మా ఎటు పోతివే
మునిమాపు వేళాయే
కనుపాప నిన్ను కోరె కునుకమ్మా ఇటు చేరవే

నిదురమ్మా ఎటు పోతివే? 
కునుకమ్మా ఇటు చేరవే
నిదురమ్మా ఎటు పోతివే? 
కునుకమ్మా ఇటు చేరవే
గోధూళి వేళాయే గూళ్ళని కనులాయే
గోధూళి వేళాయే గూళ్ళని కనులాయే
గువ్వల రెక్కల పైనా రివ్వు రివ్వున రావే

జోల పాడవా బేల కళ్ళకి
వెళ్ళనివ్వరా వెన్నెలింటికీ
జో జో లాలీ జో జో లాలీ
జో జో లాలీ జో జో లాలీ

Watch Apadbandhavudu Full Video Songs - Chukkallara Choopullara - Chiranjeevi, Meenakshi Seshadri


CHUKKALLARA CHOOPULLARA SONG LYRICS MEANING FROM APADBANDHAVUDU

English Translation -

Chukkalara chupullara ekkadamma jabili
On the way to Mabbullara Manchullara Tappukondi
Won't you go to Vennelinti?
Will you listen to Silver Minty?
Joe Joe Lolly. Joe Joe. Lolly

Mali twilight
Niduramma etu potive the cold air fluttering
మునిమాపు వేళాయే
Kanupapa will reach you Kore Kunukamma here

Niduramma etu potive?
Kunukamma reaches here
Niduramma etu potive?
Kunukamma reaches here
Find the nests when the fog comes
Find the nests when the fog comes
Rave on the rivu rivu on the wings of the guavas

To the eyes of Zola Padava Bela
Let's go to Vennelintiki
Joe Joe Lally Joe Joe Lolly
Joe Joe Lally Joe Joe Lolly

Quick Download Chukkallara Choopullara Song Lyrics