Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Bharatha Vedamuga Song Lyrics - భరత వేదముగ పాట లిరిక్స్ | Pournami Lyrics

Bharatha Vedamuga Song Lyrics In Telugu & English with Meaning and Song Lyrics Download from Prabhas's Telugu Movie 'Pournami' భరత వేదముగ Song Lyrics

Bharatha Vedamuga Song Lyrics Crafted by Sirivennela Seetharama Sastry, Sung by Chitra, Music composed by Devi Sri Prasad, Starring Prabhas, Trisha, and Charmi from Prabhas's 'Pournami'.

BHARATHA VEDAMUGA SONG LYRICS - POURNAMI Song Lyrics In Telugu & English - LyricsPULP.com

Bharatha Vedamuga Song Lyrics In Telugu & English with Meaning and Song Lyrics Download from Prabhas's Telugu Movie 'Pournami' భరత వేదముగ Song Lyrics


BHARATHA VEDAMUGA SONG CREDITS:

Song: Bharatha Vedamuga
Movie: Pournami
Release Date: 01 Apr 2006 in India
Singer/s: Chitra
Music Composer/s: Devi Sri Prasad
Director: Prabhu Deva
Lyrics writer/s: Sirivennela Seetharama Sastry
Star Cast: Prabhas, Trisha, Charmi
Producer/s: M.S.Raju
Music Video Label In India: Aditya Music


BHARATHA VEDAMUGA SONG LYRICS IN ENGLISH


Shambho Shankara

Hara Hara Mahadeva Haraa Hara Mahadeva

Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva

Thaddhidhaadhim Dhimdhinee

Dhwanula Thaandavakeli Thathpara

Gourimanjulashinjini Chathura

Laasya Vinodhava Shankara


Bharatha Vedhamuga Niratha

Naatyamuga Kadhilinaa Padhamidhi Eeshaa

Shivanivedhanaga Avani Vedhanaga

Palikenu Padhamu Paresha

Neelakandharaa Jaalipondharaa

Karunatho Nanu Ganaraa

Neekantharaa Shainamandhiraa

Moravini Badhulidaraa

Nagajaa Manoja Jadeeshwaraa

Baalendhu Shekhara Shankara

Bharatha Vedhamuga Niratha Naatyamuga

Kadhilina Padhamidhi Eeshaa

Shivanivedhanaga Avani Vedhanaga

Palikenu Padhamu Paresha


Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva

Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva


Aa Aaa Aa aa aa

Anthakaantha Eee Sakhi Agnithapthamainadhi

menuthyaagamichhi Thaanu Neeloo Leenamainadhi


Aadhishakthi Aakruthi Athrijaatha Parvathi

Thaanuvaina Praanadhavuni Chenthaku Cherukunnadhi


Aa Aaa Aa Aaa Aa Aa Aa aa

Bhavuni Bhuviki Tharalinchelaa

Dharani Dhivni Thalapinchela

Rasatharangini Leela Yathini

Nruthyarathuni Cheyagalige Eee Vela


Bharatha Vedhamuga Nirathaa Naatyamuga

Kadhilina Padhamidhi Eeshaa

Shivanivedhanaga Avani Vedhanagaa

Palikenuu Padhamu Paresha


Jangamaa Saavara Gangaarchithashiramrudhamandithakara Purahara

Bhaktha Bhankaraa Bamadhaa Sankaraa

Sarwaharadhakshaa Dhwarahara

Baalavilochana Paalithajanaganaa Kaalakaalavishweswara

Aashuthoshaa Aganaasathishaasana

Jayagireesha Brihadheeshwaraa

Hara Haraa Mahadeva Hara Haraa Mahadeva


Vyomakesha Ninu Himagiriparasutha

Premapaashamuna Piluvanga

Yogivesha Nee Manasuna Kalagadha Raagaleshamaina

Hey Mahesha Nee Bhayadhapadhaahathi

Dhaithyaposhanamu Jarupanga

Bhogibhoosha Bhuvanaalini Nilupava Abhaya Mudhralona


Namakaa Chamakamula Naadhaanaa

Yamaka Gamakamula Yogaana

Palukuthunnaa Praanaana

Pranavanaadha Pradhamanaata Shruthi Vinava

Hara Hara Mahadevaa Hara Hara Mahadevaa


BHARATHA VEDAMUGA SONG LYRICS IN TELUGU - భరత వేదముగ లిరిక్స్ తెలుగులో 


శంభో శంకరా

హరహర మహాదేవ హరహర మహాదేవ

హరహర మహాదేవ హరహర మహాదేవ

తద్దిందాధిం ధింధినీ ద్వనుల తాండవకేళీ తత్పర

గౌరీమంజులషింజిని చతుర లాస్య వినోదవ శంకర


భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ

కదిలిన పదమిది ఈశా

శివ నివేదనగ అవని వేదనగ

పలికెను పదము పరేశ

నీలకంథరా జాలిపొందరా

కరుణతొ నను గనరా

నీలకంథరా శైనమందిరా


మొరవిని బదులిడరా

నగజా మనోజ జగదీశ్వరా

బాలేందు శేఖర శంకర

భరత వేదముగ నిరతనాట్యముగ

కదిలిన పదమిది ఈశా

శివ నివేదనగ అవని వేదనగ

పలికెను పదము పరేశ


హరహర మహాదేవ హరహర మహాదేవ

హరహర మహాదేవ హరహర మహాదేవ

ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ

ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ ఆఆ ఆ

అంతకాంత ఈ సఖి అగ్నితప్తమైనది

మేనుత్యాగమిచ్చి తాను నీలో లీనమైనది

ఆదిశక్తి ఆకృతి అత్రిజాత పార్వతి

తాణువైన ప్రాణధవుని చెంతకు చేరుకున్నది


ఆ ఆఆ ఆ ఆఆ ఆఆ

భవుని భువికి తరలించేలా

ధరణి దివిని తలపించేల

రసతరంగిణి లీలా యతిని నృత్యరతుని చేయగలిగే ఈ వేళ

భరత వేదముగ నిరతనాట్యముగ

కదిలిన పదమిది ఈశా

శివ నివేదనగ అవని వేదనగ

పలికెను పదము పరేశ


జంగమసావర గంగార్చితశిరమృదమండితకర పురహరా

భక్తశుభంకర బమదాశంకర స్వరహరదక్షా ద్వరహరా

బాలవిలోచన పాలితజణగణ కాలకాలవిశ్వేస్వర

ఆశుతోష అగనాసతిషాశన జయగిరీష బ్రిహదీశ్వరా

హరహర మహాదేవ హరహర మహాదేవ


వ్యోమకేశ నిను హిమగిరిపరసుత ప్రేమపాశమున పిలువంగ

యోగివేష నీ మనసున కలగద రాగలేసమైనా

హే మహేష నీ భయదపదాహతి దైత్యషొషనము జరుపంగ

భోగిభూష భువనాళిని నిలుపవ అభయ ముద్రలోన


నమక చమకముల నాదానా

యమక గమకముల యోగానా

పలుకుతున్న ప్రాణానా

ప్రణవనాధ ప్రధమనాట శృతివినవా

హరహర మహాదేవ


WATCH భరత వేదముగ వీడియో సాంగ్ FULL VIDEO - Pournami


BHARATHA VEDAMUGA LYRICS MEANING - ENGLISH TRANSLATION 


Shambho Shankara

Harahara Mahadeva Harahara Mahadeva

Harahara Mahadeva Harahara Mahadeva

Taddindadhim dhindhini dvanula tandavakeli tatpara

Gaurimanjulashinjini Chatura Lasya Vinodava Shankara


Bharata Vedamuga Nirata Natyamuga

Shaken Eleven Isha

Shiva Nivedanaga is his Vedanaga

పలికెను పదము పరేశ

నీలకంథరా జాలిపొందరా

Do not pity me

Nilakanthara Shainamandira


Do not replace the roar

Nagaja Manoj Jagadeeshwara

Balendu Sekhara Shankara

Bharata Vedamuga Niratanatyamuga

Shaken Eleven Isha

Shiva Nivedanaga is his Vedanaga

పలికెను పదము పరేశ


Harahara Mahadeva Harahara Mahadeva

Harahara Mahadeva Harahara Mahadeva

That 's that

That 's that

This comrade is so fiery

He gave up and immersed himself in you

Adishakti shape Atrijata Parvati

Reached the snare of the cold-blooded


That 's that

To move the building to the ground

Dharani Divini talapinchela

This is the time when Rasatarangini Leela Yatini can do the dance

Bharata Vedamuga Niratanatyamuga

Shaken Eleven Isha

Shiva Nivedanaga is his Vedanaga

పలికెను పదము పరేశ


Jangamasavara Gangarchitashiramridamanditakara Purahara

Bhaktasubhankara Bamadashankara Swaraharadaksha Dvarahara

Balavilochana Palitajanagana Kalakalavisweswara

Ashutosh Aganasatishasana Jayagirisha Brihadeeswara

Harahara Mahadeva Harahara Mahadeva


Vyomakesha call you Himagiriparasuta Premapasamuna

Yogivesha may not come to your mind

O Mahesha, do not be afraid

Bhogibhusha Bhuvanalini Nilupava Abhaya Mudralona


Namaka Chamakamula Nadana

Yamaka Gamakamula Yogana

Pronounced pranana

Pranavanatha Pradhamanata Shrutivinava

Harahara Mahadeva


Quick Download Bharatha Vedamuga Lyrics PDF