GARUDA GAMANA TAVA SONG LYRICS - SRI MAHA VISHNU STHOTHRAM Telugu Lyrics - LyricsPULP.com

Garuda Gamana Tava Song Lyrics, Sung by Sringeri Sisters, from 'Sri Maha Vishnu Sthothram'. శ్రీ మహావిష్ణు స్తోత్రం.

GARUDA GAMANA TAVA SONG LYRICS - [Telugu] SRI MAHA VISHNU STHOTHRAM Lyrics - LyricsPULP.com

Garuda Gamana Tava Song Lyrics In Telugu & English with Meaning and Song Lyrics Download from Telugu 'Sri Maha Vishnu Sthothram' గరుడ గమన తవ Song Lyrics


GARUDA GAMANA TAVA SONG CREDITS:

Song: Garuda Gamana Tava
Movie: SRI MAHA VISHNU STHOTHRAM
Video Credit: RAGHAVA REDDY VIDEOS
Singer/s: Sringeri Sisters


GARUDA GAMANA TAVA SONG LYRICS IN ENGLISH


Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva

Manasila Sathu Mama Nithyam

Garuda Gamana Tavaa Charana Kamalamiva


Manasila Sathu Mama Nithyam

Manasila Sathu Mama Nithyam

Mama Thaa Pama Paa Kurudevaa

Mama Paa Pama Pa Kurudevaa


Jalaja Nayana Vidhi

Namuchi Harana Mukha

Vibudha Vinutha Padha Padmaa ||2||


Vibudha Vinutha Padha Padmaa

Mama Thaa Pama Paa Kurudeva

Mama Pa Pama Pa Kurudeva


Bhujaga Shayana Bhava

Madhana Janaka Mama

Janana Marana Bhaya Haari ||2||


Janana Marana Bhaya Haari

Mama Thaa Pama Paa Kurudeva

Mama Pa Pama Pa Kurudeva


Shamkha Charadhara

Dhushta Dhaithya Hara

Sarwaloka Sharanaa ||2||


Sarwaloka Sharanaa

Mama Thaa Pama Paa Kurudeva

Mama Pa Pama Pa Kurudeva


Aganitha Guna Ganaa

Asharana Sharanadha

Vidhilitha Suraripu Jaalaa ||2||


Vidhilitha Suraripu Jaalaa

Mama Thaa Pama Paa Kurudeva

Mama Pa Pama Paa Kurudeva


Bhaktha Varya Miha

Bhoori Karunayaa

Paahi Bhaarathee Theertham ||2||


Paahi Bhaarathee Theertham

Mama Thaa Pama Paa Kurudeva

Mama Pa Pama Paa Kurudevaa


Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva

Manasila Sathu Mama Nithyam

Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva


Manasila Sathu Mama Nithyam

Manasila Sathu Mama Nithyam

Mama Thaa Pama Paa Kurudeva

Mama Paa Pama Pa Kurudevaa


GARUDA GAMANA TAVA SONG LYRICS IN TELUGU - గరుడ గమన తవ లిరిక్స్ తెలుగులో 


గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ

మనసిల సతు మమ నిత్యం

గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ

మనసిల సతు మమ నిత్యం


మనసిల సతు మమ నిత్యం

మమ తా పమ పా కురుదేవా

మమ పా పమ పా కురుదేవా


జలజ నయన విధి

నముచి హరణ ముఖ

విబుధ వినుత పద పద్మా || 2||


విబుధ వినుత పద పద్మా

మమ తాపమ పా కురుదేవా

మమ పా పమ పా కురుదేవా


భుజగ శయన భవ

మదన జనక మమ

జనన మరణ భయ హారి || 2||


జనన మరణ భయ హారి

మమ తా పమ పా కురుదేవా

మమ పా పమ పా కురుదేవా


శంఖ చక్రధర

దుష్ట దైత్య హర

సర్వ లోక శరణా || 2||


సర్వ లోక శరణా

మమ తా పమ పా కురుదేవా

మమ పా పమ పా కురుదేవా


అగణిత గుణ గణ

అశరణ శరణద

విదిలిత సురరిపు జాలా || 2||


విదిలిత సురరిపు జాలా

మమ తా పమ పా కురుదేవా

మమ పా పమ పా కురుదేవా


భక్త వర్య మిహ

భూరి కరుణయా

పాహి భారతీ తీర్థం || 2||


పాహి భారతీ తీర్థం

మమ తా పమ పా కురుదేవా

మమ పా పమ పా కురుదేవా


గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ

మనసిల సతు మమ నిత్యం

గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ

మనసిల సతు మమ నిత్యం


మనసిల సతు మమ నిత్యం

మమ తాపమ పా కురుదేవా

మమ పాపమ పా కురుదేవా


WATCH గరుడ గమన తవ వీడియో సాంగ్ FULL VIDEO - SRI MAHA VISHNU STHOTHRAM


GARUDA GAMANA TAVA LYRICS MEANING - ENGLISH TRANSLATION 


Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva

Manasila satu mama nityam

Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva

Manasila satu mama nityam


Manasila satu mama nityam

Mama tha pama pa kurudeva

Mama Pa Pama Pa Kurudeva


Aqueous healing function

నముచి హరణ ముఖ

Vibudha Vinuta Pada Padma || 2 ||


Vibudha Vinuta Pada Padma

Mama Tapama Pa Kurudeva

Mama Pa Pama Pa Kurudeva


Bhujaga Shayana Bhava

Madana Janaka Mama

Fear of birth and death || 2 ||


Fear of birth and death

Mama tha pama pa kurudeva

Mama Pa Pama Pa Kurudeva


Sangha Chakradhara

Evil giant Hara

Sarva Loka Sharana || 2 ||


All world refuge

Mama tha pama pa kurudeva

Mama Pa Pama Pa Kurudeva


Arithmetic properties

Asylum refuge

విదిలిత సురరిపు జాలా || 2 ||


Vidilita Suraripu Jala

Mama tha pama pa kurudeva

Mama Pa Pama Pa Kurudeva


Bhakta Varya Miha

Bhuri Karunaya

Pahi Bharti Theertham || 2 ||


Pahi Bharti Theertham

Mama tha pama pa kurudeva

Mama Pa Pama Pa Kurudeva


Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva

Manasila satu mama nityam

Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva

Manasila satu mama nityam


Manasila satu mama nityam

Mama Tapama Pa Kurudeva

Mama Papama Pa Kurudeva


Quick Download Garuda Gamana Tava Lyrics