Idi Pata Kaane Kaadu Song Lyrics - Telugu, English, Meaning - Talambralu

Idi Pata Kaane Kaadu Song Lyrics In Telugu & English with Meaning and Lyrics PDF from Kalyana's Telugu film 'Talambralu' ఇది పాట కానే కాదు లిరిక్స్ తెలుగులో, Lyrics Crafted by Rajasri, Sung by P.Suseela, Music is Given by Chellapilla Sathyam, Starring Kalyana Chakravarthy, Dr. Rajasekhar, Jeevitha from Film 'Talambralu'.

Idi Pata Kaane Kaadu Song Lyrics - తెలుగు, English, Meaning - Telugu Talambralu Cinema Song Lyrics - LYRICSPULP.COM

Idi Pata Kaane Kaadu Song Credits:

Song: ఇది పాట కానే కాదు
Movie: Talambralu
Release Date: 09 November 1987 in India
Singer/s: P.Susheela
Music Composer/s: Chellapilla Sathyam
Director: Kodi Ramakrishna
Lyrics writer/s: Rajasri
Star Cast: Kalyana Chakravarthy, Dr Rajasekhar, Jeevitha
Producer/s: M.Shyam Prasad Reddy
Music Video Label In India: SVRALLUR


Idi Pata Kaane Kaadu Song Lyrics In English


Idhi Paata Kaane Kaadhu Ye Raagam Naaku Raadhu

Idhi Paata Kaane Kaadhu Yee Raagam Naaku Raadhu


Vedhana Shruthigaa Rodhana Layagaa Saage Gaanamidhi

AaaAaa Aaa Aa Aa Aa Aaa


Idhi Paata Kaane Kaadhu Yee Raagam Naaku Raadhu

Idhi Paata Kaane Kaadhu Ye Raagam Naaku Raadhuu


Ontarigaa Thirugaadu Ledinokaa Manishi Choosinaadu

Chenthaku Cheradheesinaadu


Abhamu Shubhamu Theliyani Lady Athanini Nammindhi

Thana Hrudhayam Parichindhi


Aa Tharuvathe Thelisindhi Aa Manishi Peddhapulani

Thanu Baliyaipothinani


Aa Lady Gunde Kotha Na Gaadhaku Sreekaaram

Ne Palike Prathi Maata Sthree Jaathiki Sandhesham

AaaAa aAa AaaAa AaAaa


Idhi Paata Kaane Kaadhu Ye Raagam Naaku Raadhu

Idhi Paata Kaane Kaadhu Ye Raagam Naaku Raadhu


Ippudu Koodaa Nayavanchakulu Indhrulu Unnaaru

Kaamandhulu Unnaaru


Vaari Chethilo Vandhalu Velu Bali Avuthunnaaru

Abalalu Bali Avuthunnaaru


Nippulu Cherige Eee Amaanusham Aagedheppatiki

Challaaredheppatiki


Aa Mantalaarudhaaka Naa Gaanamaagipodhu

Aaa Roju Vadhhudhaaka Naa Gonthu Moogabodhu


Idhi Paata Kaane Kaadhu Yee Raagam Naaku Raadhu

Idhi Paata Kaane Kaadhu Ye Raagam Naaku Raadhu


Vedhana Shruthigaa Rodhana Layagaa Saage Gaanamidhi

AaaAa aAa AaaAa AaAaa


Idhi Paata Kaane Kaadhu Yee Raagam Naaku Raadhu

Idhi Paata Kaane Kaadhu Ye Raagam Naaku Raadhu


Idi Pata Kaane Kaadu Song Lyrics In Telugu - ఇది పాట కానే కాదు లిరిక్స్ తెలుగులో 


ఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ ఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ

ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు

ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు


వేదన శృతిగా రోదన లయగా సాగే గానమిది

ఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ


ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు

ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు


ఒంటరిగా తిరుగాడు లేడినొక మనిషి చూసినాడు

చెంతకు చేరదీసినాడు


అభము శుభము తెలియని లేడి అతనిని నమ్మింది

తన హృదయం పరిచింది


ఆ తరువాతే తెలిసింది ఆ మనిషి పెద్దపులని

తను బలియైపోతినని


ఆ లేడి గుండె కోత నా గాధకు శ్రీకారం

నే పలికే ప్రతి మాట స్త్రీ జాతికి సందేశం


ఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ

ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు

ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు


ఇప్పుడు కూడా నయవంచకులు ఇంద్రులు ఉన్నారు

కామాంధులు ఉన్నారు


వారి చేతిలో వందలు వేలు బలి అవుతున్నారు

అబలలు బలి అవుతున్నారు

నిప్పులు చేరిగే ఈ అమానుషం ఆగేదెప్పటికి

చల్లారేదెప్పటికి


ఆ మంటలారుదాకా నా గానమాగిపోదు

ఆ రోజు వచ్చుదాకా నా గొంతు మూగబోదు


ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు

ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు

వేదన శృతిగా రోదన లయగా సాగే గానమిది


ఆ ఆఆ ఆఆ ఆఆ

పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు

ఇది పాట కానే కాదు ఏ రాగం నాకు రాదు


Watch ఇది పాట కానే కాదు వీడియో సాంగ్ Video - Talambralu film


Idi Pata Kaane Kaadu Lyrics Meaning In English


Aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa

It's not just a song, no tune

It's not just a song, no tune


It is a song that cries out in an agonizing melody

That 's that


It's not just a song, no tune

It's not just a song, no tune


He saw a man wandering alone

He joined Chenta


Abhamu Shubhamu unknown lady believed him

His heart pounded


Only then did it become clear that the man was an adult

That he was a victim


That lady's heart cut is the beginning of my story

Every word that is uttered is a message to the female race


That 's that

It's not just a song, no tune

It's not just a song, no tune


Even now the hypocrites are the senses

There are aphrodisiacs


Hundreds of fingers are being sacrificed in their hands

The weak are being sacrificed

When this inhumanity of the flames stops

When it cools down


My singing will not end until that fire

My throat will not be dumb until that day comes


It's not just a song, no tune

It's not just a song, no tune

It is a song that cries out in an agonizing melody


That 's that

No tune comes to me other than the song

It's not just a song, no tune


Idi Pata Kaane Kaadu Lyrics Meaning In Tamil


ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ

இது வெறும் பாடல் அல்ல, இசை இல்லை

இது ஒரு பாடல் மட்டுமல்ல, பாடலும் இல்லை


வேதனையின் தாளத்தில் கூக்குரலிடும் பாடல் அது

அது தான்


இது வெறும் பாடல் அல்ல, இசை இல்லை

இது ஒரு பாடல் மட்டுமல்ல, பாடலும் இல்லை


ஒரு மனிதன் தனியாகத் திரிவதைக் கண்டான்

அவர் சேந்தாவில் சேர்ந்தார்


அபாமு சுபாமு தெரியாத பெண் அவரை நம்பினார்

அவன் இதயம் துடித்தது


அப்போது தான் அந்த மனிதன் வயது வந்தவன் என்பது தெரிய வந்தது

அவர் ஒரு பாதிக்கப்பட்டவர் என்று


அந்த பெண்ணின் இதய வெட்டுதான் என் கதையின் ஆரம்பம்

உச்சரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பெண் இனத்திற்கு ஒரு செய்தி


அது தான்

இது வெறும் பாடல் அல்ல, இசை இல்லை

இது வெறும் பாடல் அல்ல, இசை இல்லை


இப்போது கூட நயவஞ்சகர்கள் புலன்கள்

பாலுணர்வுகள் உள்ளன


அவர்களின் கைகளில் நூற்றுக்கணக்கான விரல்கள் பலியிடப்படுகின்றன

பலவீனமானவர்கள் பலியிடப்படுகிறார்கள்

தீப்பிழம்புகளின் இந்த மனிதாபிமானம் நிறுத்தப்படும் போது

அது குளிர்ச்சியடையும் போது


அந்த நெருப்பு வரை என் பாடல் முடிவடையாது

அந்த நாள் வரும் வரை என் தொண்டை ஊமையாக இருக்காது


இது ஒரு பாடல் மட்டுமல்ல, பாடலும் இல்லை

இது வெறும் பாடல் அல்ல, இசை இல்லை

வேதனையின் தாளத்தில் கூக்குரலிடும் பாடல் அது


அது தான்

பாடலைத் தவிர வேறு எந்த ட்யூனும் எனக்கு வரவில்லை

இது வெறும் பாடல் அல்ல, இசை இல்லை


Quick Idi Pata Kaane Kaadu Lyrics PDF

Related Posts