Gunde Enduku Echavura Song Lyrics • Telugu, English, Meaning • Sampangi

Gunde Enduku Echavura Song Lyrics Crafted by Varikuppala Yadagiri, Sung by S.P.Balasubramanyam, Music is Given by Ghantaadi Krishna, Starring Deepak, Kanchi Kaul from Deepak's 'Sampangi'.

Gunde Enduku Echavura Song Lyrics • తెలుగు, English • Sampangi Cinema Lyrics - LyricsPULP.com

Gunde Enduku Echavura Song Lyrics In Telugu & English with Meaning and Song Lyrics Download PDF from Deepak's Telugu film 'Sampangi' గుండెనెందుకిచ్చావురా దేవుడా Song Lyrics


Gunde Enduku Echavura Song Credits:

Song: గుండెనెందుకిచ్చావురా దేవుడా
Movie: Sampangi
Release Date: 13 July 2001 in India
Singer/s: S.P.Balasubramanyam
Music Composer/s: Ghantaadi Krishna
Director: Saana Yadi Reddy
Lyrics writer/s: Varikuppala Yadagiri
Star Cast: Deepak, Kanchi Kaul
Producer/s: Kalyani Venkatesh
Music Video Label In India: Aditya Music


Gunde Enduku Echavura Song Lyrics In English


Allahu Akbar Allahu Akbar

Gundenendukichhaavuraa, Aa AaAa Devudaa

Endamaavini Cheshaavuraa, aAa AaAa Devudaa


Amruthamanti Premanu Kuripisthaavu

Maru Nimishamlo Vishamuga Marigisthaavu

Gundenendukichhaavuraa, aAaa AaAa Devudaa


Om Jatavedase Sunavama Somamaraatiyatah Nidahati Vedah Sanah


Manasu Manasutho Mudivesi Mouna Premathoo Penavesi

Okarikokarugaa Thodunu Chesthaavu, Uuu Uu Uua


Okari Needalo Okarini Choosthaavu

Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar


Valapu Deepaalu Veliginchi Vela Vennelalu Kuripinchi

Kalala Kaalaanni Kariginchesthaavu, Uuu Uu Uuuu

Shilaku Praanaalu Nuvvee Posthaavu


Aadinanthasepaadukoni Bommalanni Visiresthaavuu

Ooha Theliyani Pasipaapai Bommarillu Thannesthaavu


Yee Maaya Theliyani Pasi Hrudhayaalanuu Thaloo Dhikkugaa Visirikodathaavu

Gundenendukichhaavuraa, Aaa AaAa Devudaa


Aapkaa Pyaar Sachhaa Hai Aaap Ka Dil Sachhaa Hai

Allah Aapke Saath Hai Allah Aap Ku Rahen Karega


Edhanu Gudilaaga Maarchesi Edhutaa Devathanu Choopinchi

Prema Poojalee Jaripinchesthaavu, Uuu Uu Uuu

Vintha Maayaloo Padadhochesthaavu


Allahu Akbar Allahu Akbar

Allahu Akbarr Allahu Akbar


Brathuku Haarathigaa Veliginchi Vethala Paathraloo Kariginchi

Velugu Rekhalanu Niluvugaa Kosthaavu, Uuu Uu uu


Viluva Cheekatigaa Migilinchesthaavu

Nindu Praanaalu Kadhilipothunte Kanti Neetitho Kaalchevu


Bandaraayigaa Nuvvuntaavu Kanukane Baadha Padalevu

Eee Maayalanni Ika Neekee Telusani Manishini Pattuku Vedhisthaavu


Gundenendukichhaavuraa, aAa AaaAa Devudaa

Endamaavini Cheshaavuraa, Aa AaaAa Devudaa

Amruthamanti Premanu Kuripisthaavu


Maru Nimishamlo Vishamuga Marigisthaavu

Gundenendukichhaavuraa Ooo Devudaa


Gunde Enduku Echavura Song Lyrics In Telugu - గుండెనెందుకిచ్చావురా దేవుడా లిరిక్స్ తెలుగులో 


అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్

గుండెనెందుకిచ్చావురా, ఆ ఆఆ ఆ దేవుడా

ఎండమావి చేశావురా, ఆ ఆఆ ఆ దేవుడా


అమృతమంటి ప్రేమను కురిపిస్తావు

మరు నిమిషంలో విషముగ మరిగిస్తావు


గుండెనెందుకిచ్చావురా దేవుడా

ఓం జాతవేదసే సునవామ సోమమరాతీయతః నిదహాతి వేదః సనః


మనసు మనసుతో ముడివేసి మౌన ప్రేమతో పెనవేసి

ఒకరికొకరుగా తోడును చేస్తావు, ఊఊ ఊ


ఒకరి నీడలో ఒకరిని చూస్తావు

అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్


వలపు దీపాలు వెలిగించి వేల వెన్నెలలు కురిపించి

కలల కాలాన్ని కరిగించేస్తావు, ఊఊ ఊ

శిలకు ప్రాణాలు నువ్వే పోస్తావు


ఆడినంతసేపాడుకొని బొమ్మలన్ని విసిరేస్తావు

ఊహ తెలియని పసిపాపై బొమ్మరిల్లు తన్నేస్తావు


ఏ మాయ తెలియని పసి హృదయాలను తలో దిక్కుగా విసిరికొడతావు

గుండెనెందుకిచ్చావురా దేవుడా


ఆప్ కా ప్యార్ సచ్చా హై ఆప్ కా దిల్ సచ్చా హై

అల్లాహ్ ఆప్ కె సాత్ హై అల్లాహ్ ఆప్ కు రహెన్ కరేగా


ఎదను గుడిలాగ మార్చేసి ఎదుట దేవతను చూపించి

ప్రేమ పూజలే జరిపించేస్తావు, ఊఊ ఊ


వింత మాయలో పడదోచేస్తావు

అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్


బ్రతుకు హారతిగ వెలిగించి వెతల పాత్రలో కరిగించి

వెలుగు రేఖలను నిలువుగ కోస్తావు, ఊఊ ఊ


విలువ చీకటిగా మిగిలించేస్తావూ

నిండు ప్రాణాలు కదిలిపోతుంటె కంటి నీటితో కాల్చేవు


బండరాయిగా నువ్వుంటావు కనుకనే బాధ పడలేవు

ఈ మాయలన్ని ఇక నీకే తెలుసని మనిషిని పట్టుకు వేధిస్తావు


గుండెనెందుకిచ్చావురా, ఆ ఆఆ ఆ దేవుడా

ఎండమావి చేశావురా, ఆ ఆఆ ఆ దేవుడా


అమృతమంటి ప్రేమను కురిపిస్తావు

మరు నిమిషంలో విషముగా మరిగిస్తావు

గుండెనెందుకిచ్చావురా ఓ దేవుడా


Watch గుండెనెందుకిచ్చావురా దేవుడా వీడియో సాంగ్ Video - Sampangi film


Gunde Enduku Echavura Lyrics Meaning In English


Allah Akbar Allah Akbar

Do you have a heart, that God

Did the mirage, that aa that god


Pour nectar love

Boil the poison in the next minute


God forbid

Om Jatavedase Sunavama Somamaratiyatah Nidahati Vedah Sanah


The mind is tied to the mind and intertwined with silent love

Companions to each other, ooo ooo


See one in the shadow of another

Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar


The net lights lit up and poured thousands of moons

Dissolve the period of dreams, ooo ooo

Survivors to the rock will feed themselves


Throw away all the toys while playing

The doll kicks at the unimaginable baby


Any magic will throw the hearts of unknown girls in the direction of the head

God forbid


Aap ka pyaar sacha hai aap ka dil saccha hai

Allah aap ke sat hai Allah aap ku rahen karega


Turn it into a temple and show the goddess in front

Prema pujale jaripincestavu, ooo ooo


Will fall into strange magic

Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar


Light the agarwood for life and melt it in a saucepan

The lines of light are cut vertically, oo oo


The value will remain dark

Do not burn the eye with water as the filled survivors move


You do not have the permission required to post

All these tricks will harass the man who no longer knows you


Do you have a heart, that God

Did the mirage, that aa that god


Pour nectar love

Boil the poison in the next minute

O God of the heart


Gunde Enduku Echavura Lyrics Meaning In Tamil


அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர்

உங்களுக்கு ஒரு இதயம் இருக்கிறதா, அந்த கடவுள்

மிராஜ் செய்தார், அது அந்த கடவுள்


தேன் அன்பை ஊற்றவும்

விஷத்தை அடுத்த நிமிடத்தில் கொதிக்க வைக்கவும்


கடவுள் தடை

ஓம் ஜாதவேதஸ் சுனவம சோமராட்டியாதா நிதாதி வேத சனா


மனம் மனதுடன் பிணைக்கப்பட்டு அமைதியான அன்போடு பின்னிப் பிணைந்துள்ளது

ஒருவருக்கொருவர் தோழர்கள், ooo ooo


ஒன்றை இன்னொருவரின் நிழலில் காண்க

அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர்


நிகர விளக்குகள் எரிந்து ஆயிரக்கணக்கான நிலவுகளை ஊற்றின

கனவுகளின் காலத்தைக் கரைக்கவும், ooo ooo

பாறையில் இருந்து தப்பியவர்கள் தங்களுக்கு உணவளிப்பார்கள்


விளையாடும்போது எல்லா பொம்மைகளையும் தூக்கி எறியுங்கள்

கற்பனை செய்ய முடியாத குழந்தையை பொம்மை உதைக்கிறது


எந்த மந்திரமும் தெரியாத சிறுமிகளின் இதயங்களை தலையின் திசையில் வீசும்

கடவுள் தடை


ஆப் கா பியார் சச்சா ஹை ஆப் கா தில் சச்சா ஹை

அல்லாஹ் ஆப் கே சத் ஹை அல்லாஹ் ஆப் கு ரஹேன் கரேகா


அதை ஒரு கோவிலாக மாற்றி தெய்வத்தை முன்னால் காட்டுங்கள்

பிரேமா பூஜலே ஜரிபின்செஸ்டாவு, ooo ooo


விசித்திரமான மந்திரத்தில் விழும்

அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர்


உயிருக்கு அகர்வூட்டை ஒளிரச் செய்து ஒரு நீண்ட கை கொண்ட உலோக கலம் உள்ள உருக

ஒளியின் கோடுகள் செங்குத்தாக வெட்டப்படுகின்றன, ஓ ஓ


மதிப்பு இருட்டாகவே இருக்கும்

நிரப்பப்பட்டவர்கள் நகரும்போது கண் தண்ணீரில் எரியாது


இடுகையிட உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை

இந்த தந்திரங்கள் அனைத்தும் உங்களை இனி அறியாத மனிதனை துன்புறுத்தும்


உங்களுக்கு ஒரு இதயம் இருக்கிறதா, அந்த கடவுள்

மிராஜ் செய்தார், அது அந்த கடவுள்


தேன் அன்பை ஊற்றவும்

விஷத்தை அடுத்த நிமிடத்தில் கொதிக்க வைக்கவும்

இருதய கடவுளே!


Quick Download Gunde Enduku Echavura Lyrics PDF