తెల్ల తెల్లని చీర Tella Tellani Cheera Song Lyrics -Telugu Devi Putrudu

Tella Tellani Cheera Song Lyrics In Telugu & English with Meaning and Song Lyrics Download PDF from Venkatesh's Telugu film 'Devi Putrudu' తెల్ల తెల్ల

Tella Tellani Cheera Song Lyrics Crafted by Jonnavitthula, Sung by Udit Narayan, Sujatha, Music composed by Mani Sharma, Starring Venkatesh, Soundarya, Anjala Javeri from Venkatesh's 'Devi Putrudu'.

Tella Tellani Cheera Song Lyrics • తెలుగు, English • Devi Putrudu Cinema Lyrics - LyricsPULP.com

Tella Tellani Cheera Song Lyrics In Telugu & English with Meaning and Song Lyrics Download PDF from Venkatesh's Telugu film 'Devi Putrudu' తెల్ల తెల్లని చీర Song Lyrics


Tella Tellani Cheera Song Credits:

Song: తెల్ల తెల్లని చీర
Movie: Devi Putrudu
Release Date: 15 June 2000 in India
Singer/s: Udit Narayan, Sujatha
Music Composer/s: Mani Sharma
Director: Kodi Ramakrishna
Lyrics writer/s: Jonnavitthula
Star Cast: Venkatesh, Soundarya, Anjala Javeri
Producer/s: M.S.Raju
Music Video Label In India: Aditya Music


Tella Tellani Cheera Song Lyrics In English


Thella Thellani Cheera

Jaarugthunnaadhi Sandhevela

Thella Thellaaredhaaka

Cheyamannaadhi Kumbhamelaa

Thaakithe Sitaaraa

Shrungaara Shukra Thaaraa

Nadumu Ek Thaara

Kasi Padanisa Palikeraa


Thellaa Thellani Cheera

Jaarugthunnaadhi Sandhevelaa

Thellaa Thellaaredhaaka

Cheyamannaadhi Kumbhamela


Prema Gurugvaa Oogaraavaa

Poola Podha Uyyaala

Hamsa Lalanaa Cherukonaa Korikala Theeraanaa

Godave Nirantharam

Iruvuri Dharuve Sagam Sagamm

Pilupe Priyam Priyam

Thadhimi Thapane Thalaangu Thom Thom Thomm


Indradhanassu Mancham

Immandhi Vayasu Lancham

Pilla Nemalii Pincham

Adhi Adigenu Mari Konchem

Thella Thellaaredhaaka

Cheyamannaadhi Kumbhamela

Thella Thellani Cheeraa

Jaarugthunnaadhi Sandhevela


Priya Vanithaa Cheera Madatha

Chakka Chesi Okkatavvanaa

Meedha Padanaa Meegadavanaa

Kanne Edha Raagamlaa


Ragile Gulaabhivee

Madhanudi Sabhake Javaabuve

Thagile Sukhaanive

Biguvula Bariloo Vihaarivee

Shobhanaala Baalaa

Mundhundi Inkaa Chaalaa

Jaajulaa Majaalaa

Poogandham Pooyaalaa


Thella Thellani Cheera

Jaarugthunnaadhi Sandhevela

Thella Thellaaredhaaka

Cheyamannaadhi Kumbhamela

Thaakithe Sitaaraa

Shrungaara Shukra Thaaraa

Nadumu Ek Thaaraa

Kasi Padanisa Palikeraa

aAa Aaa


Tella Tellani Cheera Song Lyrics In Telugu - తెల్ల తెల్లని చీర లిరిక్స్ తెలుగులో 


తెల్ల తెల్లని చీర జారుతున్నాది సందెవేళ

తెల్ల తెల్లారేదాక చేయమన్నాది కుంభమేళ

తాకితే సితారా

శృంగార శుక్ర తారా

నడుము ఏక్ తార

కసి పదనిస పలికేరా


తెల్ల తెల్లని చీర

జారుతున్నాది సందెవేళ

తెల్ల తెల్లారేదాక

చేయమన్నాది కుంభమేళ


ప్రేమ గురువా ఊగరావా

పూల పొద ఉయ్యాల

హంస లలనా చేరుకోనా కోరికల తీరానా

గొడవే నిరంతరం

ఇరువురి దరువే సగం సగం

పిలుపే ప్రియం ప్రియం

తకధిమి తపనే తలాంగు తోం తోం తోం


ఇంద్రధనస్సు మంచం

ఇమ్మంది వయసు లంచం

పిల్ల నెమలి పింఛం

అది అడిగెను మరి కొంచెం

తెల్ల తెల్లారేదాక చేయమన్నాది కుంభమేళ

తెల్ల తెల్లని చీర

జారుతున్నాది సందెవేళ


ప్రియ వనిత చీర మడత

చక్కచేసి ఒక్కటవ్వనా

మీద పడనా మీగడవనా

కన్నె ఎద రాగంలా


రగిలే గులాబివే

మదనుడి సభకే జవాబువే

తగిలే సుఖానివే

బిగువుల బరిలో విహారివే

శోభనాల బాలా

ముందుంది ఇంక చాలా

జాజులా మజాల

పూగంధం పూయాలా


తెల్ల తెల్లని చీర

జారుతున్నాది సందెవేళ

తెల్ల తెల్లారేదాక

చేయమన్నాది కుంభమేళ

తాకితే సితారా..

శృంగార శుక్ర తారా

నడుము ఏక్ తార

కసి పదనిస పలికేరా

ఆ ఆ


Watch తెల్ల తెల్లని చీర వీడియో సాంగ్ Video - Devi Putrudu film


Tella Tellani Cheera Lyrics Meaning


When the white white sari is slipping

The Kumbh Mela is all about white until it turns white

Sitara if touched

Romantic Venus Tara

The waist is a single star

Kasi Padanisa Palikera


White white sari

When in doubt

Until white turns white

What to do is Kumbh Mela


Prema Guruva Ugarava

Flowering Shrub Arts

Whether the swan wants to reach Lalana or not

Conflict is constant

Both are half-baked

Calling Priyam Priyam

Takadhimi Tapane Talangu Thom Thom Thom


Rainbow bed

This is the age of bribery

Cub peacock pension

I asked a little more

The Kumbh Mela is all about white until it turns white

White white sari

When in doubt


Dear Vanitha Sari Fold

Tidy and lonely

Whether to fall on or not

Like a virgin growing up


Burning rose

Madanudi Sabhake is the answer

Touching bliss

Wandering in the ring of tension

Bala of Shobhana

A lot more ahead

Jazzula Majala

Whether to apply perfume


White white sari

When in doubt

Until white turns white

What to do is Kumbh Mela

Sitara if touched ..

Romantic Venus Tara

The waist is a single star

Kasi Padanisa Palikera

That 's it


Quick Download Tella Tellani Cheera Lyrics PDF