Dont Worry Lyrics (ಡೋಂಟ್ ವೂರಿ) - Kannada All Ok Lyrics

Dont Worry song lyrics in Kannada, English Dont worry lyrics, PDF + Meaning are provided from ALL OK Song Lyrics (ಡೋಂಟ್ ವೂರಿ). Lyrics, Concept, Composed, Performed, Produced & Directed by ALOK BABU R (ALL OK).

Dont Worry Lyrics (ಡೋಂಟ್ ವೂರಿ)  - Kannada All Ok Lyrics

Song: ಡೋಂಟ್ ವೂರಿ
Album: Don't Worry
Release Date: in India
Artist/s: All Ok
Lyrics writer/s: All ok
Music Video Label In India: All OK


Dont Worry song lyrics in Kannada


ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದಳೊ

ಬೇಕ್ರಿಲ್ ಸಿಗೊ ದಮ್ಮು ಟೀಗು ಕಾಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವೊ

ಕ್ಲೋಜು ಫ್ರೆಂಡು ಅಂದೊರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲೊ

ಇನ್ನು ಹುಡ್ಗೀರಂತು ಕೇಳ್ಲೇಬೇಡ ತಿರ್ಗು ನೋಡಲ್ಲ


ಎಷ್ಟೆ ಪಲ್ಟಿ ಒಡೆದರು ಕಾಸ್ ಬತ್ತಿಲ್ವೊ

ಮನೆಗೋದ್ರೆ ನಯಾ ಪೈಸ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವೊ

ಸಂಭಂದಿಕರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನು ತೆಗ್ದೋವ್ರಂತಲ್ಲೊ

ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲೊ


ಪ್ರಿ ಸ್ಕೂಲು ಮಿಡ್ಲು ಸ್ಕೂಲು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು

ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಪ್ಲಮೊ ಡಿಗ್ರೀನ ದಾಟಿಕೊಂಡು

ಕಂಡ್ ಕಂಡ್ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲು ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನ ಒಡೆದುಕೊಂಡು

ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ಯಾಕಿಂಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು

 

ಬುಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡಲೆ

ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಲೆ

ಏಳಲೆ ಮಗ ಮೇಲೆ ಏಳಲೆ

ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಗೆಲ್ಲುತೀಯಲೆ


ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ  ಡೋಂಟ್ ವರಿ


ಏಟ್ ಮೇಲ್ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ್ಲೆ ಮಗ

ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಶಿಲೆ ಆಗೋದು

ನಂಬಿದವ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೆ ಮಗ

ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿ ಬರದು


ಇರೊ ತಂಕ ನೀನು ಖುಶಿಯಾಗಿರು ಮಗ

ಏನು ಇಲ್ಲ ಎತ್ಕಂಡ್ ಹೋಗದು

ಸೋ ಬೀಳುತಿರು ಏಳುತಿರು ಕಲಿತಿರು ಬೆಳಿತಿರು

ಇಷ್ಟೆ ಕಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗದು


ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ  ಡೋಂಟ್ ವರಿ


ಸರಿ ಎತ್ತಿ ನಡಿ ನೀನು ಗುರಿ ಇಡು ದೂರ

ಚಿಲ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೊದ್ ಬಿಡು ಸೇರುತ್ತಿಯ ತೀರ

ಮಾತುಬೇಡ ಖಾರ ಸ್ವೀಟಾಗಿರ್ಲಿ

ಇವತ್ ನಿಯತ್ ಕೂಡ ಸೇಲಿಗ್ ಐತೆ

ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ


ಯಾರೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಕೊಡುತಿರು

ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ

ಜೊತೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನಗುತಿರು

ಯು ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ

ಬಾಸು ನೀನೆ ಕೂರಬೇಡ

ಎಂದು ಖಾಲಿ

ಹೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ

ಮುಕ್ಳಿ ಉರ್ಯಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಾಳಿ


ನೀ ಯಾರೆ ಇರು ಏನೇ ಇರು

ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಹೆಂಗೇ ಇರು

ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ  ಅಂತ

ಕೊನೆತಂಕ ಮರಿದಿರು

ಮನಿ ಕಾರು ಹನಿ ಬಾರು

ಹೊಟ್ಟೆಗ್ ಉಣ್ಣದ್ ಅನ್ನ ಸಾರು

ಎಷ್ಟೆ ಎಕ್ರೆ ಇದ್ರು ಕೊನೆಗ್

ನಿನ್ನ ಜಾಗ ಆರು ಮೂರು


ಕಲಿಯುಗ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ

ಶುರುವಿಂದ ತನಕ ಅಂತ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತದೆ

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊ

ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ


ನೀ ಬೆಳಿತಿದ್ಯ ಅಂದಾಗೆ ಉರ್ಕೊಳಿದ್ ಇಲ್ಲಿ

ಸೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೇರಿಂಗು ಮಗ

ಅವಮಾನವೆ ಮೊದಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ

ಸನ್ಮಾನ ಕೊನೆಗ್ ಮಗ

 

ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ

ಡೋಂಟ್ ವರಿ  ಡೋಂಟ್ ವರಿ


Dont Worry song lyrics in English


Akka pakka yaaru illde kootidnallo

bekril sigo dammu tea gu kaas irlilovo

closeu friendu andor ella bittodrallo

innu hudgeerantu kellabeda tirgu nodallo


Eshte palti hodedaru kaas battilwo

manegodre naya paisa maryade illvo

sambhandikaru distictionnu tegdovrantallo

hogi bandu mande bisi maduttarallo


Pri schoolu middle schoolu high schoolu madikondu

puc diploma degree na datikondu

kand kand kade mobile screen anna odedukondu

maneg bandu setlagie yakinge andukondu

 

Bidale ella bidale

ninn yogyate bari ninge gottale

yelale maga mele yelale

ondalla ondu dina gellutiyale


Dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry

dont worry


Yet mel yet biddagle maga

kallu bande shile agodu

nambidawru kai kottagle maga

jivana dalli buddhi baradu

iro tanka neenu khushiyagiru maga

enu illa etkond hogadu

so biluthiru eluthiru kalitiru belithiru

ishte kanla matter agodu


Dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry

dont worry

 

Thale etti nadi neenu guri idu dura

chilre kelsa madod bidu serutiya theera

maathu byada khaara sweet aagirli

ivat niyatt kuda saleig aite

cash on delivery


Yaare sigli koduthiru

good vibes only

jote bidli naguthiru

you and only

bossu neene koorabeda

endu khali

hater galige

mukli uriyang chennag baali


Nee yaare iru ene iru

elle iru henge iru

ellidde heng bande antha

kone tanka maridiru

money caru honey baru

hotteg unnod anna saaru

eshte acre idru koneg

ninna jaaga aaru mooru


Kaliyuga maga illi

shuruvinda kone tanaka karma ninna nodthade

appa amman chennag nodko

avaramunde enide

 

Nee belitidya andagle urkolid illi

so stop caringu maga

avamanave modalu jeevandalli

sanmaana koneg maga


Dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry dont worry dont worry dont worry

dont worry

dont worry


All ok

good vibes only


ಡೋಂಟ್ ವೂರಿ Video


Dont Worry song lyrics Meaning in English


Someone next to you cried here

Bakril sigo dummu teega cos irlilvo

Clozu Friend Andorrella Bittodrallo

Do not listen to Hirgir


How many pissed off cos Battilvo

Homegrown Naya Paisa courtesy Ilvo

Participants perform the disinfection as if they were the ones

Go and come hot


Pre-schooled middle school high school

Crossing the PU C Diploma Degree

Mobile screen breaks down on Kind Kand

Manog came and set at Yakim

 

All the books

You know your worth

Seven

Not one day


Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry


Son of Ait Mail Aid Bidagle

Become a rock

Believers are Kai Kottagle's son

Don't mind in life


Iro Thanka you are a happy son

What does not go to Ethkand

So fall seven, seven kalithiru morning

Not everything is matr


Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry


Well point out the distance you set

Chilre Kelsa modod leave

Don't talk

Ivat Niyat is also a Selig

Cash on Delivery


Give yer sigli

Good vibes only

Bidley laughs with

You and Only

Do not sit down

Empty that

For heaters

Mukli Uryang Chennagh Bali


Be who you are

Wherever you are

Where did he come from

Fuck it

Money Car Honey Bar

Hoteg Unnad rice broth

How much acre was koneg

Six of your fields are three


Here is the son of Kaliyuga

From the beginning, I am your karma

Dad Amman Chennagh Nodko

What's ahead of us


Urkolid here for your approximation

Son of So Stop Caring

In the life before shame

Son of Sanmana Koneg

 

Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry Don't Worry Don't Worry

Don't Worry Don't Worry


Dont worry song lyrics in English, all ok song lyrics, dont worry Kannada song lyrics, all ok dont worry Kannada song lyrics, dont worry lyrics, dont worry all ok lyrics, dont worry in Kannada, dont worry Kannada rap song lyrics are provided.

Related Posts