Wishing you and your family A Very Happy Navratri

Happy song lyrics (ಹ್ಯಾಪಿ) - Kannada All OK Lyrics

Post a Comment

Happy song lyrics in Kannada, English Happy lyrics, PDF + Meaning are provided. (ಹ್ಯಾಪಿ) from ALL OK Song Lyrics,Music & Production by PK Nimbark, Ayush Raj & ALL OK, Lyrics penned by ALL OK.

Happy song lyrics (ಹ್ಯಾಪಿ) -  Kannada All OK Lyrics - LyricsPULP.com

Song: ಹ್ಯಾಪಿ
Release Date: in India
Singer/s: ALL OK
Music: PK Nimbark, Ayush Raj & ALL OK
Lyrics writer/s: ALL OK
Music Video Label In India: ALL OK


Happy song Lyrics in Kannada


ಏನು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ

ಮಂಕಾಗಿ ಕೊತ್ರೆಂಗೆ

ಆ ಸವಿಗನಸಿನ ಸಿಹಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರ ಕೊಂದಂಗೆ

ಹೇಗೆ ಬಾಳೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಗುತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆಂಗೆ

ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇಡೀ ಪರಪಂಚವೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಂಗೆ


ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ತಿನ್ನೋ ಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಮಗ

ನಿನ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದ್ ಒಸಿ ತಡಿ ಮಗ

ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳನು ನೀ ಡಿಲೀಟ್ ಮಗ

ಬರಿ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಗ


ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ನಂಗೆ ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ಲೈಫು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರೂ ನಂಗೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ಯಾರೇ ಏನೆ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ

 

ತೆಲೆಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟ ಕೂತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಐತಾದ?

ಹಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದಾ?

ಅಜ್ಜಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದ್ರೆನೆ ಬೆಳಕೈಕಾಗದಾ?

ಬೋರ್ ವೆಲ್ಲು ತೊಡದೇನೆ ನೀರ್ ಬತ್ತದಾ?


ಹಂಗೆ ಕಹಿ ನೆನೆಪುಗಳ ನೀ ಮರಿಬೇಕು

ನಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನೀ ಕಲಿಬೇಕು

ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೇನ ಮೀರಿ ಕಾಲ್ ಚಾಚ್ಬೇಕು

ಲೈಫು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನೀನು ನಗಬೇಕು


ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ನಂಗೆ ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ಲೈಫು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರೂ ನಂಗೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಖುಷಿ ಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ಯಾರೇ ಏನೆ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ


ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ

ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ

ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ

ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಹ್,


ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋವ್ರು ನಿನ್ ಇಎಂಐ ಕಟ್ತಾರಾ? ನೊಪ್

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ ಬೆನ್ನತ್ಟಟ್ತಾರಾ?

ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ್ ಊಟಾ ಹಾಕ್ತಾರಾ?

ಶನಿವಾರದ್ ಸಂಜೆ ಖರ್ಚಿಗ್ ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ?


ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ,

ನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ

ನಿನ್ ಹಾಕೋ ಪೋಸ್ಟಿಗ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ

ನಿನ್ ಜೇಬಲ್ ನಯಾ ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ

ಜೀವ್ನಾ ನಡಿತಾದ್ ಆಲ್ ಓಕೆ


ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೇವ್ರ್ ಇದ್ದಂಗ ಅಲ್ವಾ

ನಿನ್ನ ಹಣೆಬರಹಕ್ ಹೊಣೆ ಕಂಡವ್ರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ


ನಿನ್ನ ಕಸ್ಟಕ್ ಇಲ್ಲ ನಸ್ಟಕ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದಾಗ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ

ಅಂಥವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿಯ ಬಾರ್ಲೆ


ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ಜೀನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಖುಷಿ ಯಾಗಿದೆ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆ ಬಂದ್ರು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ

ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ

ಯಾರೇ ಏನೆ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ


ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ

ಓಕೆ

ಓಕೆ

ಓಕೆ

ಆಲ್ ಓಕೆ

ಅಲ್ವಾ

ಅಲ್ಲ


Happy song lyrics in English


Enu Maadodu Munde Enu Maadodu Anta Mankaagi Koothrenge

Aa Saviganasina Sihi Prati Nimishava Ninna Kaiyaara Kondhange

Hege Baalodu Ella Nodi Naguthaare Anta Bejaaradrenge

Ninna Naguvalle Gellabeku Idi Parapanchve Thirugi Nodange


Illi Kaadu Thinno Hannu Tumba Sweet Maga

Ninna Time Kooda Bartad Osi Thadi Maga

Ketta Nenapugalanu Nee Delete Maga

Bari Good Vibes Only Repeat Maga


Happy Aagide Happy Aagide

Nange Eega Jeevanadalli Khushiyagide Anko

Happy Aagide Happy Aagide

Lifu u Henge Idru Nange Supre aagide Anko

Happy Aagide Happy Aagide

Jeevanadalli Nange Eega Khushiyagide Anko

Happy Aagide Happy Aagide

Yaare Yene Andru Naanu Supre aagi Irthini Anko

 

Thalemele Kai Itt Koothre Kelsa Aithada?

Hale Preethi Photo Itkond Nidde Batthada?

Ajji Koli Koogidrene Belak Aagada?

Borewell u Thodadene Neer Batthada?


Hange Kahi Nenapugalana Neenu Maribeku

Ninna Anubhavagalinda Nee Kalibeku

Ninna Haasige Na Meeri Kaal Chaachbeku

Life u Eshte Kashta Aadru Neenu Nagabeku


Happy Aagide Happy Aagide

Nange Eega Jeevanadalli Khushiyagide Anko

Happy Aagide Happy Aagide

Lifu u Henge Idru Nange Supre aagide Anko

Happy Aagide Happy Aagide

Jeevanadalli Nange Eega Khushiyagide Anko

Happy Aagide Happy Aagide

Yaare Yene Andru Naanu Supre aagi Irthini Anko


Happy Happy, Happy Happy Happy

Happy Happy I Am Feeling Happy

Happy Happy, Happy Happy Happy

I Am Feeling Happy Yeah,


Ok Illi Maathadoru Nin E,m,i, Kat thara? Nope

Jeevanadalli Sothiddaaga Nin Ben Thatt thara?

Hotte Hasiv Aadag Oota Haakthara?

Shanivara Sanje Kharchig Kaas Kodthara?


It’s OK

Ning Tumba Jana Friends Illa Andru OK

Neen Haako Post Ge Like Illa Andru OK

Nin Jebal Naya Paisa Illa Andru OK

Jeevna Naidthade All OK


Illi Swabhimana Devr Iddang Alwa

Nin Hanebarahak Hone Kandavr Abhipraya Alla


Ninna Kashtak Illa Nashtak Illa Bekaadaga Jotheg Illa

Anthavr Abhipraya Katkond en Maadthiya Baarle


Happy Aagide Happy Aagide

Jeevanadalli Nange Eega Khushi Aagide

Happy Aagide Happy Aagide

Jeevanadalli Nange Eega Khushi Aagide


Happy Aagide Happy Aagide

Jeevanadalli Yene Bandru Khushiyagide Anko

Happy Aagide Happy Aagide

Yaare Yene Andru Naanu Supre aagi Irthini Anko


It’s OK

Ok

OK

OK

All OK

Alwa?

Alla


ಹ್ಯಾಪಿ Video


Happy song lyrics Meaning in English


What to Do Next

To faintly kotreng

That delicate dessert every minute kills your hand

See how it all goes

You must win in your laughs


Here is the sweet son of a watchful eater

Nin Time is also the son of Berthad OC saddle

The worst memories are the son of Dee Deelet

Bury Good Vibes Only Repeat Son


Happy is Happy

No. I'm happy with life now

Happy is Happy

Life Henge Idroo is super

Happy is Happy

I'm happy now

Happy is Happy

Whatever it is, I am a superintendent

 

The Kelsey Isle?

Old love photo Itkond sleeping Berthada?

Grandmother's chicken cry

Do you get bored?


You have to die of bitter memories

You must learn from your experiences

Call beyond your bed

Life is as hard as you can laugh


Happy is Happy

No. I'm happy with life now

Happy is Happy

Life Henge Idroo is super

Happy is Happy

I am happy now

Happy is Happy

Whatever it is, I am a superintendent


Happy Happy, Happy Happy Happy

Happy Happy I'm Feeling Happy

Happy Happy, Happy Happy Happy

I'm feeling happy yah,


Okay here is Matadov's a nin EMI cutter? Nope

When did you lose your life?

Stomach hungry is an anagata otta hakhtakara?

Kharchig Kos Kodtara on Saturday evening?


It's OK,

Ning, not many friends

NIN HAKO POSTIG LIKE NO

Nine paisa nee jabel is okay

Jeevna Naditad All OK


Here is the self-respecting Devr Yanganga Alva

It is not the opinion of Kandavr that is your responsibility


You do not have any customs

Their opinion is the Barclay of Cutcond Enamdity


Happy is Happy

Now I am happy

Happy is Happy

No. Now life is fun

Happy is Happy

Ankko is a joy in life

Happy is Happy

Whatever it is, I am a superintendent


It's okay

Okay

Okay

Okay

All right

Alva

Not at all


Happy song lyrics in Kannada, English Happy lyrics, PDF + Meaning are provided

Shiva Gopal
Hi, Welcome to "LyricsPULP.com" The best place to learn the Old & Latest Song Lyrics is by reading LyricsPULP.com. For the new readers, I’m Shiva Gopal, Founder of LyricsPULP.com. LyricsPULP.com is All About Telugu, Hindi, English, Tamil, Punjabi - Song Lyrics I’m an ITI - Electrician Student by education.

Related Posts

Post a Comment