தேவரலான் ஆட்டம் Devaralan Aattam Song Lyrics - Tamil Ponniyin Selvan - Part 1

Devaralan Aattam Song Lyrics: Tamil, English, Meaning, Lyrics penned by Ilango Krishnan, sung by Yogi Sekar from Ponniyin Selvan - Part 1 Starring Vikram, Aishwarya Rai, Jayam Ravi, Karthi, Trisha, R.Sarathkumar, Vikram Prabhu, Aishwarya Lekshmi, Sobhita Dhulipala, Prabhu & music given by AR Rahman. Pdf of Ponniyin Selvan - Part 1 Lyrics.

Devaralan Aattam Song Lyrics Tamil Ponniyin Selvan 1

தேவரலான் ஆட்டம் Credit

Song:தேவரலான் ஆட்டம்
Lyricist/s:Ilango Krishnan
Singer/s:Yogi Sekar
Music:AR Rahman
Movie:(Ponniyin Selvan) PS-1 (Tamil)
Director:Mani Ratnam
Release Date:30 September 2022 in India
Star Cast:Vikram, Aishwarya Rai, Jayam Ravi, Karthi, Trisha, R.Sarathkumar, Vikram Prabhu, Aishwarya Lekshmi
Producer/s:Mani Ratnam, Subaskaran Allirajah
Music Video Label Credit In India:Tips India
Download Lyrics:PDF


DEVARALAN AATTAM SONG LYRICS IN ENGLISH


Dam dam dam dam dam damare

Dam dam dam dam dam damare

Dam dam dam dam dam damare

Dam dam dam dam dam damare

Chek chek chek chek

Chek chek chek chek

Chek chek chek chek

Chek chek chek chek

Chek chek chek chek

Chek chek chek chek

Chek chek chek chekapana

Chek chek chek chekapana

Chek chek chek chek chek

Chek chek chek chek chek

Chek chek chek chekapana

Chek chek chek chekapana

Patt patt pada patt

Patt patt pada patt

Patt patt pada patt

Patt patt patt patt patt patt patt

Patt patt patt patt patt patt patt

Patt patt patt padavena

Patt patt patt padavena

Patt patt patt padavena

Patt patt patt padavena

Patt patt patt padavena

Patt patt patt padavena

Oon patra ketta udalai

Vaal petru kettalikkave

Oon patra ketta udalai

Vaal petru kettalikkave

Oon patra ketta udalai

Vaal petru kettalikkave

Dam dam dam dam dam damare

dam dam dam dam dam damare

dam dam dam dam dam damare

dam dam dam dam dam damare

sudanathu sudanathu

sudanathu yutham

Sudanathu sudanathu

Sudanathu ratham

Poraduthu poraduthu

Poraduthu sitham

Theerathathu theerathathu

Theerathathu verisaththam

Sudanathu sudanathu

Sudanathu yutham

Sudanathu sudanathu

Sudanathu ratham

Poraduthu poraduthu

Poraduthu sitham

Theerathathu theerathathu

theerathathu verisaththam

kothuparai kothuparai

Kothuparai kottu

Rathacheru rathacheru

Rathacheru vettu

Kotta pagai kotta pagai

Kotta pagai vettu

Thuttaseyal thuttaseyal

Thuttaseyal kattu

Cheruvettalai pesidudhae

Manuketunai odhidudhae

Oru thatchani theeyudane

Adhai aatridava peyane

Dam dam dam dam dam damare

dam dam dam dam dam damare

dam dam dam dam dam damare

dam dam dam dam dam damare

cheruvettalai pesidudhae

manuketunai odhidudhae

Oru thatchani theeyudane

Adhai aatridava peyane

Senkurudhi seiyonae

Vankodiya velonae

Chevalari tholanae

En kudiya kapponae

Kadampa idumpa muruga

Kathirvel kumara marutha

Thudivel arasarkarasae

Vadivel arulvaai malarvaai

mamazhai peidhiduma

manilam ongiduma

oppukazhi thangiduma

kaigalum ongiduma

varunda kodada eduda

Varuvai tharuvaai udane

Sega sega segavena

Chennira kurudhiyai kottu

Varunda kodada eduda

Varuvai tharuvaai udane

Sega sega segavena

Chennira kurudhiyai kottu

Mamazhai peidhiduma

Manilam ongiduma

Oppukazhi thangiduma

Kaigalum ongiduma

[Kotupparai kotelundhida

Chuttuppagai ketalindhida

Kochakudi pattathoruvanin

rathathinai kotti baliyidu

chutta bali kettaal sankari

rathathinai kotti baliyidu

Vendan kudi ketaal boodhavi

Rathathinai kotti baliyidu

Ilaiyon thalai ketaal bairavi

Rathathinai kotti baliyidu] (4)

Balikodu balikodu

Balikodu balikodu

Balikodu balikodu


DEVARALAN AATTAM SONG LYRICS IN TAMIL


அணை அணை அணை அணை டாமரே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

செக் செக் செக் செக்

செக் செக் செக் செக்

செக் செக் செக் செக்

செக் செக் செக் செக்

செக் செக் செக் செக்

செக் செக் செக் செக்

செக் செக் செக் செகபனா

செக் செக் செக் செகபனா

செக் செக் செக் செக் செக்

செக் செக் செக் செக் செக்

செக் செக் செக் செகபனா

செக் செக் செக் செகபனா

பட் பட் பட் பட்

பட் பட் பட் பட்

பட் பட் பட் பட்

பட் பட் பட்

பட் பட் பட்

பட் பட் பட் பாடவேனா

பட் பட் பட் பாடவேனா

பட் பட் பட் பாடவேனா

பட் பட் பட் பாடவேனா

பட் பட் பட் பாடவேனா

பட் பட் பட் பாடவேனா

ஊன் பற்ற கேட்ட உடம்பை

வால் பெற்ற கெட்டளிக்கவே

ஊன் பற்ற கேட்ட உடம்பை

வால் பெற்ற கெட்டளிக்கவே

ஊன் பற்ற கேட்ட உடம்பை

வால் பெற்ற கெட்டளிக்கவே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

sudanathu sudanathu

சுதனத்து யுத்தம்

சூடனது சூடனது

சுதனது ரதம்

போறது போறது

போராடுது சித்தம்

தீரதத்து தீரதது

தீரதத்து வெரிசத்தம்

சூடனது சூடனது

சூதனது யுத்தம்

சூடனது சூடனது

சுதனது ரதம்

போறது போறது

போராடுது சித்தம்

தீரதத்து தீரதது

theerathathu வெரிசத்தம்

கொத்துப்பாறை கொத்துப்பாறை

கொத்துப்பாறை கொத்து

ரத்தச்செரு ரத்தச்செரு

ரத்தச்செரு வெட்டு

கொட்ட பகை கொட்ட பகை

கொட்ட பாகை வெட்டு

துட்டசெயல் துட்டசெயல்

துட்டசெயல் கட்டு

செருவேத்தலை பேசிடுதாயே

மனுகேதுனை ஓடிடுதே

ஒரு தச்சனி தீயுடனே

அத்தாய் ஆற்றிடவ பெயனே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

அணை அணை அணை அணை டாமரே

cheruvettalai pesidudhae

மனுகேதுனை ஓடிடுதே

ஒரு தச்சனி தீயுடனே

அத்தாய் ஆற்றிடவ பெயனே

செங்குருதி செய்யோனே

வான்கொடிய வேலோனே

செவலாரி தோலனே

என் குடியா கப்போனே

கடம்ப இடும்பா முருகா

கதிர்வேல் குமார மருதா

துடிவேல் அரசர்கராசே

வடிவேல் அருள்வாய் மலர்வாய்

மாமழை பெய்திடும

மணிலம் ஓங்கிடுமா

ஒப்புகழி தங்கிடுமா

கைகளும் ஓங்கிடுமா

வருண்டா கூடடா எடுடா

வருவாய் தருவாய் உடனே

செக செக செகவென

சென்னிர குருதியை கொட்டு

வருண்டா கொடடா எடுடா

வருவாய் தருவாய் உடனே

செக செக செகவென

சென்னிர குருதியை கொட்டு

மாமழை பெய்திடும

மணிலம் ஓங்கிடுமா

ஒப்புகழி தங்கிடுமா

கைகலும் ஓங்கிடுமா

[கொடுப்பாறை கொழுந்திடா

சுட்டுப்பகை கெடலிந்திடா

கொச்சக்குடி பட்டத்தொருவனின்

ரத்தத்தை கொட்டி பலியிடு

சுட்டா பலி கேட்டாள் சங்கரி

ரத்தத்தை கொட்டி பலியிடு

வேந்தன் குடி கெட்டால் பூதவி

ரத்தத்தை கொட்டி பலியிடு

இளையோன் தலை கேட்டால் பைரவி

ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு] (4)

பலிக்கோடு பலிக்கோடு

பலிக்கோடு பலிக்கோடு

பலிக்கோடு பலிக்கோடு


தேவரலான் ஆட்டம் Video


English Meaning of Devaralan Aattam Lyrics


dam dam dam Damare

dam dam dam Damare

dam dam dam Damare

dam dam dam Damare

Check check check check

Check check check check

Check check check check

Check check check check

Check check check check

Check check check check

Check check check checkapana

Check check check checkapana

Check check check check check

Check check check check check

Check check check checkapana

Check check check checkapana

Butt butt butt

Butt butt butt

Butt butt butt

Butt butt butt

Butt butt butt

Do you want to sing butt butt butt?

Do you want to sing butt butt butt?

Do you want to sing butt butt butt?

Do you want to sing butt butt butt?

Do you want to sing butt butt butt?

Do you want to sing butt butt butt?

The body that was asked to be disabled

To get rid of the tail

The body that was asked to be disabled

To get rid of the tail

The body that was asked to be disabled

To get rid of the tail

dam dam dam Damare

dam dam dam Damare

dam dam dam Damare

dam dam dam Damare

sudanathu sudanathu

Self-defense

Hot is hot

Sudha's chariot

Going is going

The will to fight

The inexhaustible is the inexhaustible

Thiratatta Verisattam

Hot is hot

The war of gambling

Hot is hot

Sudha's chariot

Going is going

The will to fight

The inexhaustible is the inexhaustible

theerathathu verisattam

Cobblestone Cobblestone

Masonry masonry

blood clot blood clot

Blood vessel cut

Bitter Bitter Bitter Bitter

Cut to shape

The trick is the trick

Build a project

Talk about recovery

Run away from Manuketun

With a carpenter's fire

That's a good boy

dam dam dam Damare

dam dam dam Damare

dam dam dam Damare

dam dam dam Damare

cheruvettalai pesidudhae

Run away from Manuketun

With a carpenter's fire

That's a good boy

Senkruti Seyone

Deadly Velone

Chevalari Tholane

My girl is Capone

Kadamba Idumba Muruga

Kadirvel Kumara Maruta

Dudivel is king

Vadivel Arulvai Malarvai

Let it rain

Manilam Ongituma

Will the confession stay?

Will the hands also swell?

Don't worry

Earnings immediately

Sega Sega Sega

shed red blood

Don't take it to Varunda Kodada

Earnings immediately

Sega Sega Sega

shed red blood

Let it rain

Manilam Ongituma

Will the confession stay?

Kaikalum Ongituma

[Koduparai Kolundita

Sutupagai ketalindita

A graduate of Kochakkudi

Sacrifice with blood

Sankari asked Sutta Bali

Sacrifice with blood

Vendan Gudi Ketal Bhutavi

Sacrifice with blood

Bhairavi if Ilayaon asked for his head

Sacrifice with blood] (4)

Sacrifice Sacrifice

Sacrifice Sacrifice

Sacrifice Sacrifice


தேவரலான் ஆட்டம் பாடல் வரிகள் இதோ.


Lyrics Knowledge Table

QuestionAnswer
1What is the Movie name of Devaralan Aattam Song? Ponniyin Selvan - Part 1
2Who is the singer of Devaralan Aattam? Yogi Sekar
3Who Wrote the Lyrics of Devaralan Aattam? Ilango Krishnan
4Who is the musician of Devaralan Aattam? AR Rahman
5Ponniyin Selvan - Part 1 Movie Cast Vikram, Aishwarya Rai, Jayam Ravi, Karthi, Trisha, Aishwarya Lekshmi, Sobhita Dhulipala, Prabhu, R.Sarathkumar, Vikram Prabhu, Jayaram, Prakash Raj, R.Parthiban