Bathukamma Songs Lyrics - బతుకమ్మ పాటలు తెలుగు లిరిక్స్

Bathukamma songs lyrics: Telugu, English, Meaning from Navaratrulu Bathukamma Songs also get Latest Lyrics in Telugu & English

Bhathukamma Songs Lyrics - బతుకమ్మ పాటలు తెలుగు లిరిక్స్


Bathukamma songs Lyrics in Telugu


ఒక్కేసి పువ్వేసి చందమామా      

ఒక్క జాము ఆయె చందమామా

పైన మఠం కట్టి చందమామా      

కింద ఇల్లు కట్టి చందమామా 

మఠంలో ఉన్న చందమామా      

మాయదారి శివుడు చందమామా 

శివపూజ వేళాయె చందమామా      

శివుడు రాకపాయె చందమామా 

గౌరి గద్దెల మీద చందమామా      

జంగమయ్య ఉన్నాడె చందమామా  

రెండేసి పూలేసి చందమామా      

రెండు జాములాయె చందమామా 

శివపూజ వేళాయె చందమామా      

శివుడు రాకపాయె చందమామా 

మూడేసి పూలేసి చందమామా      

మూడు జాములాయె చందమామా 

శివపూజ వేళాయె చందమామా      

శివుడు రాకపాయె చందమామా 

నాలుగేసి పూలేసి చందమామా      

నాలుగు జాములాయె చందమామా 

శివపూజ వేళాయె చందమామా     

శివుడు రాకపాయె చందమామా 

ఐదేసి పూలేసి చందమామా    

ఐదు జాములాయె చందమామా 

శివపూజ వేళాయె చందమామా     

శివుడు రాకపాయె చందమామా 

ఆరేసి పూలేసి చందమామా     

ఆరు జాములాయె చందమామా 

శివపూజ వేళాయె చందమామా     

శివుడు రాకపాయె చందమామా 

ఏడేసి పూలేసి చందమామా      

ఏడు జాములాయె చందమామా 

శివపూజ వేళాయె చందమామా      

శివుడు రాకపాయె చందమామా 

ఎనిమిదేసి పూలేసి చందమామా      

ఎనిమిది జాములాయె చందమామా 

శివపూజ వేళాయె చందమామా     

శివుడు రాకపాయె చందమామా 

తొమ్మిదేసి పూలేసి చందమామా      

తొమ్మిది జాములాయె చందమామా 

శివపూజ వేళాయె చందమామా     

శివుడు రాకపాయె చందమామా 

తంగేడు వనములకు చందమామా     

తాళ్ళు కట్టాబోయె చందమామా 

గుమ్మాడి వనమునకు చందమామా     

గుళ్ళు కట్టాబోయె చందమామా 

రుద్రాక్ష వనములకు చందమామా    

నిద్ర చేయబాయె చందమామా


ఇద్దరక్క చెల్లెలు ఉయ్యాలో 

ఒక్కఊరికిస్తె ఉయ్యాలో

ఒక్కడే మాయన్న ఉయ్యాలో 

ఒచ్చెన పొయెన ఉయ్యాలో

ఎట్లొత్తు చెల్లెలా ఉయ్యాలో 

ఏరడ్డమాయె ఉయ్యాలో

ఏరుకు ఎంపల్లె ఉయ్యాలో 

తలుపులడ్డమాయె ఉయ్యాలో

తలుపు తాళాలు ఉయ్యాలో 

వెండివే చీలలు ఉయ్యాలో

వెండి చీలకింది ఉయ్యాలో 

వెలపత్తి చెట్టు ఉయ్యాలో

వెలపత్తి చెట్టుకి ఉయ్యాలో 

ఏడువిళ్ళపత్తి ఉయ్యాలో

ఏడువిళ్ళపత్తి ఉయ్యాలో 

తక్కెడెపత్తి ఉయ్యాలో

ఏడుగింజల పత్తి ఉయ్యాలో 

ఎళ్లెనె ఆపత్తి ఉయ్యాలో

ఆప్తి తీసుకొని ఉయ్యాలో 

ఏడికిపొయిరి ఉయ్యాలో

పాల పాలపత్తి ఉయ్యాలో 

పావురాయి పత్తి ఉయ్యాలో

పాల పాలపత్తి ఉయ్యాలో 

బంగారు పత్తి ఉయ్యాలో


ఊరికి ఉత్తరానా  

వలలో

ఊరికి ఉత్తరానా   

వలలో

ఊడాలా మర్రీ   

వలలో

ఊడల మర్రి కిందా   

వలలో

ఉత్తముడీ చవికే   

వలలో

ఉత్తముని చవికేలో   

వలలో

రత్నాల పందీరీ   

వలలో

రత్తాల పందిట్లో   

వలలో

ముత్యాలా కొలిమీ   

వలలో

గిద్దెడు ముత్యాలా   

వలలో

గిలకాలా కొలిమీ   

వలలో

అరసోల ముత్యాలా   

వలలో

అమరీనా కొలిమీ   

వలలో

సోలెడు ముత్యాలా   

వలలో

చోద్యంపూ కొలిమీ   

వలలో

తూమెడు ముత్యాలా   

వలలో

తూగేనే కొలిమీ   

వలలో

చద్దన్నమూ తీనీ   

వలలో

సాగించూ కొలిమీ   

వలలో

పాలన్నము తీనీ   

వలలో

పట్టేనే కొలిమీ   

వలలో


బతుకమ్మను పేర్చే పాట


తొమ్మిదీ రోజులు ఉయ్యాలో 

నమ్మికా తోడుత ఉయ్యాలో 

అలరి గుమ్మడి పూలు ఉయ్యాలో

అరుగులూ వేయించిరి ఉయ్యాలో 

గోరంట పూలతో ఉయ్యాలో 

గోడలు కట్టించి ఉయ్యాలో 

తామరపూలతో ఉయ్యాలో 

ద్వారాలు వేయించి ఉయ్యాలో 

మొగిలి పూలతోని ఉయ్యాలో 

మొగరాలు వేయించి ఉయ్యాలో 

వాయిలీ పూలతో ఉయ్యాలో 

వాసాలు వేయించి ఉయ్యాలో 

పొన్నపూలతోటి ఉయ్యాలో

యిల్లనూ కప్పించి ఉయ్యాలో 

దోసపూలతోని ఉయ్యాలో 

తోరణాలు కట్టించి ఉయ్యాలో 

పసుపుముద్దను చేసి ఉయ్యాలో 

గౌరమ్మను నిలిపిరి ఉయ్యాలో 

చేమంతి పూలతోని ఉయ్యాలో 

చెలియను పూజించిర ఉయ్యాలో 

సుందరాంగులెల్ల ఉయ్యాలో 

సుట్టూత తిరిగిరి ఉయ్యాలో 

ఆటలు ఆడిరి ఉయ్యాలో 

పాటలు పాడిరి ఉయ్యాలో

గౌరమ్మ వరమిచ్చె ఉయ్యాలో

కాంతాలందరికి ఉయ్యాలో 

పాడినా వారికి ఉయ్యాలో 

పాడి పంటలు కల్గు ఉయ్యాలో 

ఆడినా వారికి ఉయ్యాలో

ఆరోగ్యము కల్గు ఉయ్యాలో 

విన్నట్టి వారికి ఉయ్యాలో 

విష్ణుపథము కల్గు ఉయ్యాలో


ఏమేమి పువ్వొప్పునే గౌరమ్మ 

ఏమేమి కాయొప్పునే గౌరమ్మ 

గుమ్మాడి పువ్వొప్పునే గౌరమ్మ 

గుమ్మాడి కాయొప్పునే గౌరమ్మ 

గుమ్మాడి చెట్టుకింద గౌరమ్మ 

ఆట చిలుకాలార గౌరమ్మ 

పాట చిలుకాలార గౌరమ్మ 

బమ్మశ్రీమాడలూ గౌరమ్మ 

కందొమ్మ గడ్డలూ గౌరమ్మ 

ఎనుగూల కట్టెలూ గౌరమ్మ  

తారు గోరంటాలు గౌరమ్మ 

ఎర్రొద్దురాక్షలు గౌరమ్మ 

పోను తంగేడుపూలు గౌరమ్మ 

రాను తంగేడుపూలు గౌరమ్మ 

ఘనమైన పొన్నపూలే గౌరమ్మ 

గజ్జాల వడ్డాణమే గౌరమ్మ 

తంగేడు చెట్టుకింద గౌరమ్మ 

ఆట చిలుకాలార గౌరమ్మ 

పాట చిలుకాలార గౌరమ్మ 

బమ్మశ్రీమాడలూ గౌరమ్మ 

కందొమ్మ గడ్డలు ఎనుగూల కట్టెలు గౌరమ్మ

తారు గోరంటాలు ఎర్రొద్దురాక్షలు

పోను తంగేడుపూలురాను తంగేడుపూలు

ఘనమైన పొన్నపూలేగజ్జాల వడ్డాణమే

కాకర చెట్టుకింద ఆట చిలుకాలార 

పాట చిలుకాలార బమ్మశ్రీమడలూ 

తారు గోరంటాలు ఎర్రొద్దురాక్షలు 

పోను తంగేడుపూలురాను తంగేడుపూలు 

ఘనమైన పొన్నపూలే గజ్జాల వడ్డాణమే 

రుద్రాక్ష చెట్టుకింద ఆట చిలుకాలార 

పాట చిలుకాలార కలికి చిలుకాలార 

కందొమ్మ గడ్డలూ బమ్మశ్రీమాడలూ 

తారు గోరంటాలు తీరు గోరంటాలు 

ఎనుగూల కట్టె ఎర్రొద్దురాక్షలు 

రాను తంగెడు పువ్వు పోను తంగెడు పువ్వు 

ఘనమైన పొన్నపూలే గజ్జాల వడ్డాణమే 

ఆ పూలు తెప్పించి పొందుగా పేరిచి 

గంధములు పూయించి పసుపు కుంకుమలు పెట్టి 

నీ నోము నీకిత్తునే గౌరమ్మ

నా నోము నాకియ్యవే గౌరమ్మ


ఏమేమి పువ్వొప్పునే గౌరమ్మ 

ఏమేమి కాయొప్పునే గౌరమ్మ 

గుమ్మాడి పువ్వొప్పునే గౌరమ్మ 

గుమ్మాడి కాయొప్పునే గౌరమ్మ 

గుమ్మాడి చెట్టుకింద గౌరమ్మ 

ఆట చిలుకాలార గౌరమ్మ 

పాట చిలుకాలార గౌరమ్మ 

బమ్మశ్రీమాడలూ గౌరమ్మ 

కందొమ్మ గడ్డలూ గౌరమ్మ 

ఎనుగూల కట్టెలూ గౌరమ్మ  

తారు గోరంటాలు గౌరమ్మ 

ఎర్రొద్దురాక్షలు గౌరమ్మ 

పోను తంగేడుపూలు గౌరమ్మ 

రాను తంగేడుపూలు గౌరమ్మ 

ఘనమైన పొన్నపూలే గౌరమ్మ 

గజ్జాల వడ్డాణమే గౌరమ్మ 

తంగేడు చెట్టుకింద గౌరమ్మ 

ఆట చిలుకాలార గౌరమ్మ 

పాట చిలుకాలార గౌరమ్మ 

బమ్మశ్రీమాడలూ గౌరమ్మ 

కందొమ్మ గడ్డలు ఎనుగూల కట్టెలు గౌరమ్మ

తారు గోరంటాలు ఎర్రొద్దురాక్షలు

పోను తంగేడుపూలురాను తంగేడుపూలు

ఘనమైన పొన్నపూలేగజ్జాల వడ్డాణమే

కాకర చెట్టుకింద ఆట చిలుకాలార 

పాట చిలుకాలార బమ్మశ్రీమడలూ 

తారు గోరంటాలు ఎర్రొద్దురాక్షలు 

పోను తంగేడుపూలురాను తంగేడుపూలు 

ఘనమైన పొన్నపూలే గజ్జాల వడ్డాణమే 

రుద్రాక్ష చెట్టుకింద ఆట చిలుకాలార 

పాట చిలుకాలార కలికి చిలుకాలార 

కందొమ్మ గడ్డలూ బమ్మశ్రీమాడలూ 

తారు గోరంటాలు తీరు గోరంటాలు 

ఎనుగూల కట్టె ఎర్రొద్దురాక్షలు 

రాను తంగెడు పువ్వు పోను తంగెడు పువ్వు 

ఘనమైన పొన్నపూలే గజ్జాల వడ్డాణమే 

ఆ పూలు తెప్పించి పొందుగా పేరిచి 

గంధములు పూయించి పసుపు కుంకుమలు పెట్టి 

నీ నోము నీకిత్తునే గౌరమ్మ

నా నోము నాకియ్యవే గౌరమ్మ


సాగనంపే పాట 


తంగేడు పూవుల్ల చందమామ     

 బతుకమ్మ పోతుంది చందమామ 

పోతె పోతివిగాని చందమామ 

మల్లెన్నడొస్తావు చందమామ 

యాడాదికోసారి చందమామ 

నువ్వొచ్చిపోవమ్మ చందమామ 

బీరాయి పూవుల్ల చందమామ 

బతుకమ్మ పోతుంది చందమామ 

పోతె పోతివిగాని చందమామ 

మల్లెన్నడొస్తావు చందమామ 

యాడాదికోసారి చందమామ 

నువ్వొచ్చి పోవమ్మచందమామ 

గునిగీయ పూవుల్ల చందమామ 

బతుకమ్మ పోతుంది చందమామ 

పోతే పోతివిగాని చందమామ 

మల్లెన్నడొస్తావు చందమామ 

యాడాదికోపారి చందమామ 

నువ్వొచ్చిపోవమ్మ చందమామ 

కాకర పూవుల్ల చందమామ 

బతుకమ్మ పోతుంది చందమామ 

పోతె పోతివిగాని చందమామ 

మల్లెన్నడొస్తావు చందమామ 

యాడాదికోసారి చందమామ 

నువ్వొచ్చి పోవమ్మ చందమామ 

కట్లాయి పూవుల్ల చందమామ 

బతుకమ్మ పోతుంది చందమామ 

పోతె పోతివిగాని చందమామ 

మల్లెన్నడొస్తావు చందమామ 

యాడాదికోసారి చందమామ 

నువ్వొచ్చి పోవమ్మ చందమామ 

రుద్రాక్ష పూవుల్ల చందమామ 

బతుకమ్మ పోతుంది చందమామ  

పోతె పోతివిగాని చందమామ 

మల్లెన్నడొస్తావు చందమామ 

యాడాదికోసారి చందమామ 

నువ్వొచ్చి పోవమ్మ చందమామ 

గుమ్మడి పూవుల్ల చందమామ 

బతుకమ్మ పోతుంది చందమామ  

పోతె పోతివిగాని చందమామ 

మల్లెన్నడొస్తావు చందమామ 

యాడాదికోసారి చందమామ 

నువ్వొచ్చి పోవమ్మ చందమామ 


అన్నలొచ్చిన వేళ 


కలవారి కోడలు ఉయ్యాలో 

కనక మహాలక్ష్మి ఉయ్యాలో 

కడుగుతున్నది పప్పు ఉయ్యాలో 

కడవల్లోనబోసి ఉయ్యాలో 

అప్పుడే వచ్చెను ఉయ్యాలో 

ఆమె పెద్దన్న ఉయ్యాలో 

కాళ్లకు నీళ్లిచ్చి ఉయ్యాలో 

కన్నీళ్లు తీసింది ఉయ్యాలో 

ఎందుకు చెల్లెల్లా ఉయ్యాలో 

ఏమి కష్టాలమ్మ ఉయ్యాలో 

తుడుచుకో కన్నీళ్లు ఉయ్యాలో 

ముడుచుకో కురులమ్మ ఉయ్యాలో 

ఎత్తుకో బిడ్డను ఉయ్యాలో  

వెళ్లి వద్దామమ్మ ఉయ్యాలో 

చేరి నీవారితో ఉయ్యాలో 

చెప్పిరాపోవమ్ము ఉయ్యాలో 

పట్టెమంచం మీద ఉయ్యాలో 

పవళించిన మామ ఉయ్యాలో 

మాయన్నలొచ్చిరి ఉయ్యాలో 

మమ్ముబంపుతార ఉయ్యాలో

 నేనెరుగ నేనెరుగ ఉయ్యాలో 

 మీ అత్తనడుగు ఉయ్యాలో 

అరుగుల్ల గూసున్న ఉయ్యాలో 

ఓ అత్తగారు ఉయ్యాలో 

మా అన్నలొచ్చిరి ఉయ్యాలో 

మమ్ముబంపుతార ఉయ్యాలో 

నేనెరుగ నేనెరుగ ఉయ్యాలో 

మీ బావనడుగు ఉయ్యాలో 

భారతం సదివేటి ఉయ్యాలో 

బావ పెద్ద బావ ఉయ్యాలో 

మా అన్నలొచ్చిరి ఉయ్యాలో 

మమ్ముబంపుతార ఉయ్యాలో 

నేనెరుగ నేనెరుగ ఉయ్యాలో 

మీ అక్కనడుగు ఉయ్యాలో 

వంటశాలలో ఉన్న ఉయ్యాలో 

ఓ అక్కగారు ఉయ్యాలో 

మా అన్నలొచ్చిరి ఉయ్యాలో 

మమ్ముబంపుతార ఉయ్యాలో 

నేనెరుగ నేనెరుగ ఉయ్యాలో 

మీ భర్తనే అడుగు ఉయ్యాలో 

రచ్చలో గూర్చున్న ఉయ్యాలో 

రాజేంద్ర భోగి ఉయ్యాలో 

మా అన్నలొచ్చిరి ఉయ్యాలో 

మమ్ముబంపుతార ఉయ్యాలో 

కట్టుకో చీరలు ఉయ్యాలో 

పెట్టుకో సొమ్ములు ఉయ్యాలో 

ఎత్తుకో బిడ్డను ఉయ్యాలో 

వెళ్లిరా ఊరికి ఉయ్యాలో 


Bhathukamma Songs Lyrics in English


okkesi puvvesi candamama  

okka jamu aye candamama 

paina mathaṁ katti candamama  

Kinda illu katti candamama 

mathanlo unna candamama  

Mayadari sivudu candamama 

sivapuja velaye candamama  

sivudu rakapaye candamama 

gauri gaddela mida candamama  

Jaṅgamayya unnade candamama 

rendesi pulesi candamama  

Rendu jamulaye candamama 

sivapuja velaye candamama  

sivudu rakapaye candamama 

mudesi pulesi candamama  

Mudu jamulaye candamama 

sivapuja velaye candamama  

sivudu rakapaye candamama 

nalugesi pulesi candamama  

Nalugu jamulaye candamama 

sivapuja velaye candamama  

sivudu rakapaye candamama 

aidesi pulesi candamama  

Aidu jamulaye candamama 

sivapuja velaye candamama  

sivudu rakapaye candamama 

aresi pulesi candamama  

aru jamulaye candamama 

sivapuja velaye candamama  

sivudu rakapaye candamama 

edesi pulesi candamama  

edu jamulaye candamama 

sivapuja velaye candamama  

sivudu rakapaye candamama 

enimidesi pulesi candamama  

Enimidi jamulaye candamama 

sivapuja velaye candamama  

sivudu rakapaye candamama 

tommidesi pulesi candamama  

Tommidi jamulaye candamama 

sivapuja velaye candamama  

sivudu rakapaye candamama 

taṅgedu vanamulaku candamama 

Tallu kattaboye candamama 

gummadi vanamunaku candamama  

Gullu kattaboye candamama 

rudrakṣa vanamulaku candamama  

Nidra ceyabaye candamama 


iddarakka cellelu uyyalo 

okkaurikiste uyyalo okkade mayanna uyyalo 

occena poyena uyyalo etlottu cellela uyyalo 

eraddamaye uyyalo eruku empalle uyyalo 

Talupuladdamaye uyyalo talupu talalu uyyalo 

Vendive cilalu uyyalo vendi cilakindi uyyalo 

Velapatti cettu uyyalo velapatti cettuki uyyalo 

eduvillapatti uyyalo eduvillapatti uyyalo 

Takkedepatti uyyalo eduginjala patti uyyalo 

Ellene apatti uyyalo apti tisukoni uyyalo 

edikipoyiri uyyalo pala palapatti uyyalo 

Pavurayi patti uyyalo pala palapatti uyyalo 

Baṅgaru patti uyyalo !!


uriki uttarana  

Valalo 

uriki uttarana  

Valalo 

udala marri  

Valalo 

udala marri kinda  

Valalo 

uttamudi cavike  

Valalo 

uttamuni cavikelo  

Valalo 

ratnala pandiri  

Valalo 

rattala panditlo  

Valalo 

mutyala kolimi  

Valalo 

giddedu mutyala  

Valalo 

gilakala kolimi  

Valalo 

arasola mutyala  

Valalo 

amarina kolimi  

Valalo 

soledu mutyala  

Valalo 

Codyampu Kolimi  

Valalo 

Tumedu Mutyala  

Valalo 

Tugene Kolimi 

Valalo 

Caddannamu Tini  

Valalo 

Sagincu Kolimi  

Valalo 

Palannamu Tini  

Valalo 

Pattene Kolimi  

Valalo 


Batukammanu Perce Pata 


tommidi rojulu uyyalo 

nammika toduta uyyalo 

alari gummadi pulu uyyalo

arugulu veyinciri uyyalo 

goranta pulato uyyalo

gOdalu Kattinci Uyyalo

Tamarapulato Uyyalo 

Dvaralu Veyinci Uyyalo 

Mogili Pulatoni Uyyalo 

Mogaralu Veyinci Uyyalo 

Vayili Pulato Uyyalo 

Vasalu Veyinci Uyyalo 

Ponnapulatoti Uyyalo 

Yillanu Kappinci Uyyalo 

Dosapulatoni Uyyalo 

Toranalu Kattinci Uyyalo 

Pasupumuddanu Cesi Uyyalo 

gaurammanu nilipiri uyyalo 

cemanti pulatoni uyyalo 

celiyanu pujincira uyyalo 

sundaraṅgulella uyyalo 

suttuta tirigiri uyyalo 

atalu adiri uyyalo 

patalu padiri uyyalo 

gauramma varamicce uyyalo 

kantalandariki uyyalo 

padina variki uyyalo 

Padi Pantalu Kalgu Uyyalo 

Adina Variki Uyyalo 

Arogyamu Kalgu Uyyalo 

Vinnatti Variki Uyyalo 

Viṣnupathamu Kalgu Uyyalo 


ememi puvvoppune gauramma  

ememi kayoppune gauramma 

gummadi puvvoppune gauramma  

Gummadi kayoppune gauramma 

gummadi cettukinda gauramma  

ata cilukalara gauramma 

pata cilukalara gauramma  

Bammasrimadalu gauramma 

Kandomma Gaddalu Gauramma  

Enugula Kattelu Gauramma 

Taru Gorantalu Gauramma  

Erroddurakṣalu Gauramma 

Ponu Taṅgedupulu Gauramma 

Ranu Taṅgedupulu Gauramma 

Ghanamaina Ponnapule Gauramma  

Gajjala Vaddaname Gauramma 

Taṅgedu Cettukinda Gauramma  

Ata Cilukalara Gauramma 

Pata Cilukalara Gauramma 

Bammasrimadalu Gauramma 

Kandomma Gaddalu Enugula Kattelu Gauramma 

Taru Gorantalu Erroddurakṣalu 

Ponu Taṅgedupuluranu Taṅgedupulu 

Ghanamaina Ponnapulegajjala Vaddaname 

Kakara Cettukinda Ata Cilukalara 

pata cilukalara bammasrimadalu 

taru gorantalu erroddurakṣalu ponu 

Taṅgedupuluranu Taṅgedupulu 

Ghanamaina Ponnapule Gajjala 

Vaddaname Rudrakṣa Cettukinda 

Ata Cilukalara Pata Cilukalara 

Kaliki Cilukalara Kandomma 

Gaddalu Bammasrimadalu Taru 

Gorantalu Tiru Gorantalu Enugula 

Katte Erroddurakṣalu Ranu Taṅgedu 

Puvvu Ponu Taṅgedu Puvvu 

Ghanamaina Ponnapule Gajjala 

Vaddaname A Pulu Teppinci 

ponduga perici gandhamulu 

puyinci pasupu kuṅkumalu 

petti ni nomu nikittune gauramma 

na nomu nakiyyave gauramma 

ememi puvvoppune gauramma  

ememi kayoppune gauramma 

gummadi puvvoppune gauramma  

Gummadi kayoppune gauramma 

gummadi cettukinda gauramma  

ata cilukalara gauramma 

pata cilukalara gauramma  

Bammasrimadalu gauramma 

kandomma gaddalu gauramma  

Enugula kattelu gauramma 

taru gorantalu gauramma  

Erroddurakṣalu gauramma 

ponu taṅgedupulu gauramma  

Ranu taṅgedupulu gauramma 

ghanamaina ponnapule gauramma  

Gajjala vaddaname gauramma 

Taṅgedu Cettukinda Gauramma  

Ata Cilukalara Gauramma 

Pata Cilukalara Gauramma  

Bammasrimadalu Gauramma 

Kandomma Gaddalu Enugula Kattelu Gauramma 

Taru Gorantalu Erroddurakṣalu 

Ponu Taṅgedupuluranu Taṅgedupulu Ghanamaina Ponnapulegajjala 

Vaddaname Kakara Cettukinda 

ata cilukalara pata cilukalara 

bammasrimadalu taru gorantalu 

erroddurakṣalu ponu Taṅgedupuluranu 

taṅgedupulu ghanamaina ponnapule 

gajjala vaddaname rudrakṣa 

cettukinda ata cilukalara pata 

cilukalara kaliki cilukalara 

kandomma gaddalu bammasrimadalu 

Taru Gorantalu Tiru Gorantalu 

Enugula Katte Erroddurakṣalu Ranu 

Taṅgedu Puvvu Ponu Taṅgedu Puvvu 

Ghanamaina Ponnapule Gajjala 

Vaddaname A Pulu Teppinci Ponduga 

Perici Gandhamulu Puyinci Pasupu

Kuṅkumalu Petti Ni Nomu Nikittune Gauramma

Na Nomu Nakiyyave Gauramma 

 

Saganampe Pata 


Taṅgedu Puvulla Candamama  

Batukamma Potundi Candamama 

Pote Potivigani Candamama  

Mallennadostavu Candamama 

Yadadikosari Candamama  

Nuvvoccipovamma Candamama 

Birayi Puvulla Candamama  

Batukamma Potundi Candamama 

Pote Potivigani Candamama  

Mallennadostavu Candamama 

Yadadikosari Candamama  

Nuvvocci Povammacandamama 

Gunigiya Puvulla Candamama  

Batukamma Potundi Candamama 

Pote Potivigani Candamama  

Mallennadostavu Candamama 

yadadikopari candamama  

Nuvvoccipovamma candamama 

kakara puvulla candamama  

Batukamma potundi candamama 

pote potivigani candamama  

Mallennadostavu candamama 

yadadikosari candamama  

Nuvvocci povamma candamama 

katlayi puvulla candamama  

Batukamma potundi candamama 

pote potivigani candamama  

Mallennadostavu candamama 

yadadikosari candamama  

Nuvvocci povamma candamama 

rudrakṣa puvulla candamama  

Batukamma potundi candamama 

pote potivigani candamama  

Mallennadostavu candamama 

yadadikosari candamama  

Nuvvocci povamma candamama 

gummadi puvulla candamama  

Batukamma potundi candamama 

pote potivigani candamama  

Mallennadostavu candamama 

yadadikosari candamama  

Nuvvocci povamma candamama 


Annaloccina Vela 


kalavari kodalu uyyalo  

Kanaka mahalakṣmi uyyalo kadugutunnadi pappu uyyalo  

Kadavallonabosi uyyalo appude vaccenu uyyalo 

ame peddanna uyyalo kallaku nillicci uyyalo 

Kannillu Tisindi Uyyalo Enduku Cellella Uyyalo  

Emi Kaṣtalamma Uyyalo Tuducuko Kannillu Uyyalo 

Muducuko Kurulamma Uyyalo Ettuko Biddanu Uyyalo  

Velli Vaddamamma Uyyalo Ceri Nivarito Uyyalo  

Ceppirapovammu Uyyalo Pattemancaṁ Mida Uyyalo  

Pavalincina Mama Uyyalo Mayannalocciri Uyyalo  

Mammubamputara Uyyalo Neneruga Neneruga Uyyalo  

Mi Attanadugu Uyyalo Arugulla Gusunna Uyyalo  

O Attagaru Uyyalo Ma Annalocciri Uyyalo  

Mammubamputara Uyyalo Neneruga neneruga uyyalo  

Mi bavanadugu uyyalo bharataṁ sadiveti uyyalo  

Bava pedda bava uyyalo ma annalocciri uyyalo  

Mammubamputara uyyalo neneruga neneruga uyyalo  

Mi akkanadugu uyyalo vantasalalo unna uyyalo  

o akkagaru uyyalo ma annalocciri uyyalo  

Mammubamputara uyyalo neneruga neneruga uyyalo  

Mi bhartane adugu uyyalo raccalo gurcunna uyyalo  

Rajendra bhogi uyyalo ma annalocciri uyyalo  

Mammubamputara uyyalo kattuko ciralu uyyalo  

Pettuko sommulu uyyalo ettuko biddanu uyyalo  

Vellira uriki uyyalo

Related Posts