Saagara Goshala Shrutilo Song Lyrics - Telugu, English, Meaning - Devullu Lyrics

Saagara Goshala Shrutilo Song Lyrics in Telugu & English with Meaning, Telugu Devotional song Lyrics Vocals by KS Chitra & Rajesh from Devullu (2000). Saagara Goshala Shrutilo Lyrics were penned by Chaitanya Prasad & Telugu Song music was given by Vandemataram Srinivas. Movie Stars Baby Nitya & Master Nandan, Pdf of Devullu Lyrics.

Saagara Goshala Shrutilo Song Lyrics


సాగర ఘోషల శృతిలో సాంగ్ లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు & ఇంగ్లీష్.


Saagara Goshala Shrutilo Lyrics Credit: 

  • Album Song Lyrics: Devullu - Saagara Goshala Shrutilo Lyrics
  • Lyricist/s: Jonnavittula Ramalingeswara Rao
  • Singer/s: KS Chitra & Rajesh
  • Music: Mani Sharma
  • Star Cast: Baby Nitya & Master Nandan
  • Download Lyrics: PDF


SAAGARA GOSHALA SHRUTILO SONG LYRICS IN ENGLISH


Saagara goshala shrutilo

Hima jalapaataala layalo

Samgitam bhaarata samgitam

Sunore bhaayi sunore

Shaamtiniketana gitam idi shabarmati samgitam

Shaamtiniketana gitam idi shabarmati samgitam

Taan sen raagamidi tyaagaraaja gaanamidi

Oo satyaahimsalu shrutilayilaina

Maanavataa gitam premasudhaa bharitam

Satyam shiva sumdaram sakala mata sammatam

Prapamca shaamti samketam

Shaamtiniketana gitam idi shabarmati samgitam

Shaamtiniketana gitam idi shabarmati samgitam


Suryodayam bhupaalam chandrodayam hindolam

I Lokame swara samdeshame

Aaprikaa kokila annamayya kruti paadagaa

Amerikan gitaarupai hamsadhwani chelaregagaa

Jarman gaayani jayadevuni 

Gitaaniki tanmayulavudurule

Miraa bhajanala maadhurilo 

Ika mire paravashalavudurule

Himdustaani raagaalu tiyyanainavi

Karnaataka bhaavaalu kammanainavi

Sagama gamaga magani saanida saanidanisaa

Imdra dhanassu ramgulaina edaarilo vaanalaina

Ai vil kriyet wit mai myujik es es


Sarigari sarigari sanidani

Padanisa padanisa pamagama

Nisa nidapa mapadapa

Gari maga pama dapa maga pama dapa nida

Nisaasa danini pamagapa pamagapa pamagapa

Shaamtiniketana gitam idi shabarmati samgitam

Taan sen raagamidi tyaagaraaja gaanamidi


Desha deshamula samskrutule 

Raagamaalagaa saagagaa

Aanamdame madhuraanamdame

Pasipik kannaa lotu evarestu 

Kannaa ettu prapamcaana mai myujik

Turupu padamara vishwagaaname cheyagaa

Shaamtiki swaagatam suswaaralato iyagaa

Anu yuddamule jaragavule

Sarihaddula godavalu tirunule

Pratiroju oka pamdugale

Ila maanavulamdaru bamduvule

Suradaasu bhakti paata chikaago jins nota

Nayaagaraa horulo aalapimchagaa


Sagama gamaga madani saanisa

Nidama gamaga magasa nisaga madanisa

Gamadanisa nisa gamadanisa

Mamdra mamdra swaraalalo rasaanamda samudraalu

Pamcamaala vasamtaalu taaraa sthaayi shadyamaalu

Shraavya madhura bhavyanaadha divya veda saaramu

Bhaavaraaga taalayukta bhaaratiya gaanamu

Sarigari rigamaga gamapama

Mapadapa padanida danisani nisarisa

Sanidapa magari nidapa magarisa sani

Danisa nisani sariga rigama

Rigama gamapa mapada padanisaa aa aa

Shaamtiniketana gitam idi shabarmati samgitam

Taan sen raagamidi tyaagaraaja gaanamidi

Shaamtiniketana gitam idi shabarmati samgitam


SAAGARA GOSHALA SHRUTILO SONG LYRICS IN TELUGU


సాగర ఘోషల శృతిలో

హిమ జలపాతాల లయలో

సంగీతం భారత సంగీతం

సునోరే భాయి సునోరే

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

తాన్ సేన్ రాగమిది త్యాగరాజ గానమిది

ఓ సత్యాహింసలు శృతిలయిలైన

మానవతా గీతం ప్రేమసుధా భరితం

సత్యం శివ సుందరం సకల మత సమ్మతం

ప్రపంచ శాంతి సంకేతం

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం


సూర్యోదయం భూపాళం చంద్రోదయం హిందోళం

ఈ లోకమే స్వర సందేశమే

ఆఫ్రికా కోకిల అన్నమయ్య కృతి పాడగా

అమెరికన్ గిటారుపై హంసధ్వని చెలరేగగా

జర్మన్ గాయని జయదేవుని గీతానికి తన్మయులవుదురులే

మీరా భజనల మాధురిలో ఇక మీరే పరవశలవుదురులే

హిందుస్తానీ రాగాలు తియ్యనైనవి

కర్ణాటక భావాలు కమ్మనైనవి

సగమ గమగ మగని సానిద సానిదనిసా

ఇంద్ర ధనస్సు రంగులైన ఎడారిలో వానలైన

ఐ విల్ క్రియేట్ విత్ మై మ్యూజిక్ ఎస్ ఎస్


సరిగరి సరిగరి సనిదని

పదనిస పదనిస పమగమ

నిస నిదప మపదప

గరి మగ పమ దప మగ పమ దప నిద

నిసాస దనీని పమగప పమగప పమగప

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

తాన్ సేన్ రాగమిది త్యాగరాజ గానమిది


దేశ దేశముల సంస్కృతులే రాగమాలగా సాగగా

ఆనందమే మధురానందమే

పసిఫిక్ కన్నా లోతు ఎవరెస్టు 

కన్నా ఎత్తు ప్రపంచాన మై మ్యూజిక్

తూరుపు పడమర విశ్వగానమే చేయగా

శాంతికి స్వాగతం సుస్వారలతో ఈయగా

అణు యుద్దములే జరగవులే

సరిహద్దుల గొడవలు తీరునులే

ప్రతిరోజు ఒక పండుగలే

ఇల మానవులందరూ బందువులే

సూరదాసు భక్తి పాట చికాగో జీన్స్ నోట

నయాగరా హోరులో ఆలపించగా


సగమ గమగ మదని సానిస

నిదమ గమగ మగస నిసగ మదనిస

గమదనిస నిస గమదనిస

మంద్ర మంద్ర స్వరాలలో రసానంద సముద్రాలు

పంచమాల వసంతాలు తారా స్థాయి షడ్యమాలు

శ్రావ్య మధుర భవ్యనాధ దివ్య వేద సారము

భావరాగ తాళయుక్త భారతీయ గానము

సరిగరి రిగమగ గమపమ

మపదప పదనిద దనిసని నిసరిస

సనిదప మగరి నిదప మగరిస సని

దనిస నిసని సరిగ రిగమ

రిగమ గమప మపద పదనిసా ఆ ఆ


శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం

తాన్ సేన్ రాగమిది త్యాగరాజ గానమిది

శాంతినికేతన గీతం ఇది శబర్మతీ సంగీతం


SAAGARA GOSHALA SHRUTILO SONG LYRICS MEANING


In the sound of ocean sounds

In the rhythm of snow falls

Music is Indian music

Sunore Bhai Sunore

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Tan Sen Ragamidi is Thyagaraja Ganamidi

O satyahimsa shrutilai

Humanity song Premasudha Bharatham

Satyam Shiva Sundaram All religions agree

A sign of world peace

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati


Sunrise is Bhupalam and Moonrise is Hindulam

This world is a voice message

When African cuckoo's brother sang the work

As the swan strummed on the American guitar

German singer Jayadeva's song will be loved

You will be enraptured in the melody of Mira Bhajans

Hindustani ragas are sweet

Carnatic sentiments are delicious

Sagama gamaga magani sanidha sanidinasa

Rainbow colored desert rain

I Will Create With My Music SS


Correctly accurate

Padanisa Padanisa Pamagama

Nisa Nidapa Mapadapa

Gari male pama dapa male pama dapa nida

Nisasa Danini Pamagapa Pamagapa Pamagapa

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Tan Sen Ragamidi is Thyagaraja Ganamidi


The cultures of the countries were raging

Ananda is Maduranandam

Everest is deeper than the Pacific

My music is higher than the world

The west side is the universe

Welcome to Shanti with glad tidings

Nuclear wars do not happen

The border disputes are the same

Every day is a festival

All human beings are slaves

Suradasu's Bhakti Song by Chicago Jeans

While singing in the chorus of Niagara


Sagama Gamaga Madani Sanisa

Nidama Gamaga Magasa Nisaga Madanisa

Gamadanisa Nisa Gamadanisa

Rasananda Samudras in Mandra Mandra Swaras

Panchamala Vasantals are Tara Level Shadyamas

Sravya Madhura Bhavyanadha Divine Vedic essence

Bhavaraga rhythmic Indian song

Sarigari rigamaga gamapama

Mapadapa padanida danisani nisarisa

Sanidapa Magari Nidapa Magarisa Sani

Danisa Nisani Sariga Rigama

Rigama gamapa mapada padanisa aa aa


Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati

Tan Sen Ragamidi is Thyagaraja Ganamidi

Santiniketana Geetam This is the music of Sabarmati


SAAGARA GOSHALA SHRUTILO LYRICS KNOWLEDGE - Movie Name, Singer, Lyrics Writer, Cast

1. What is the Movie name of Saagara Goshala Shrutilo Song?

Devullu

2. Who is the singer of Saagara Goshala Shrutilo?

KS Chitra & Rajesh

3. Who Wrote the Lyrics of Saagara Goshala Shrutilo from Shiridi Sai Telugu Songs Lyrics?

Jonnavittula Ramalingeswara Rao

4. Who is the musician of Saagara Goshala Shrutilo?

Vandemataram Srinivas

5. Devullu Movie Release Date

10 November 2000

6. Devullu Movie Cast

Baby Nitya & Master Nandan