Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Chamkeela Angeelesi Song Lyrics - Telugu, English, Meaning - Dasara Lyrics

Chamkeela Angeelesi Song Lyrics - Telugu, English, Meaning - Dasara Lyrics
Chamkeela Angeelesi Song Lyrics

Chamkeela Angeelesi Song Lyrics in Telugu & English with Meaning, Latest Telugu song Lyrics Vocals by Ram Miriyala and Dhee from Dasara. Chamkeela Angeelesi Lyrics were penned by Kasarla Shyam & Trending Telugu Song music was given by Santhosh Narayanan. Movie Stars Nani, Keerthy Suresh, Pdf of Dasara Lyrics.


చంకీల అంగీలేసి పాట లిరిక్స్ తెలుగు & ఆంగ్లంలో.


Chamkeela Angeelesi Song Lyrics Credit: 

Album Song Lyrics: Dasara - Chamkeela Angeelesi Lyrics

Lyricist/s: Kasarla Shyam

Singer/s: Ram Miriyala and Dhee

Music: Santhosh Narayanan

Star Cast: Nani, Keerthy Suresh

Download Lyrics: PDF


CHAMKEELA ANGEELESI SONG LYRICS IN ENGLISH


Chamkeela Angeelesi Oo Vadhine

Chaaku Lekkundetode O Vadhine

Kandlaku Ayina Betti

Katthole Kannetla Kodthundene

Sinigina Baneenesi Oo Vadhine

Nattintla Koosuntade O Vadhine

Maasina Lungi Esi Eppudu

Manchamlane Pantade


Hey, Pendlaina Kotthala Attharlu poosinne

Nee Seera Singuluvatti Enakenaka Thiriginne

Muddhulisthunde Poolu Testhunde

Shekkara Lekka Nee Maataluntunde

Maare Nee Teeru, Perige Nee Noru

Mandhukalavaataithine


Kadupulo Intha Vosi O Vadhine

Kodthade Bandakesi O Vadine

Amaasa Punnaaniko Atlatlaa

Akkaraku Pakkakotthaade

Chamkeela Angeelode

Naaku Jumkeelu Annaa Thede


Veedu, Vantintla Nenunte

Saatunga Vatthunde

Vankara Nadumu Gichhuthunde

Nedu Entha Singaarinchina

Vankalu Peduthunde

Thaithakkalaadakantunde


Kanta Neeranna Vettakunda

Santi Bidda Lekka Ninnu

Aluguthunte Budharagiyyaledaa

Nuvvu Seetiki Maatiki

Gintha Daanni Gantha Jesi

Ijjathantha Bazaarlesthalevaa

Em Gaali Sokeno 0o O

Veennetthi Tirigeno 0 Oo

Paathabaddanemo Shaathanaithaledho

Ultaa Nannitla Mandhee Mungatla

Badhnaam Jetthade


Chamkeela Angeelesi Ooo Vadhine

Chaaku Lekkundetode Oo Vadhine

Kandlaku Ayina Betti

Katthole Kannetla Kodthundene


Noridisi Adagadhura Baammardhi

Sheppindhi Cheyyadhura Baammardhi

Pakkintlo Koosuntadhi

Naa Meeda Shaadeelu Jepthuntadhi


Naa Gonthu Kosirrantu Bammardi

Shokaalu Vedthuntadi Baammardhi

Muchhatla Jeppabothe Mee Akka

Mothantha Thipputhuntadhi

Sheekatla Unna Vaakitla Unna

Kantiki Reppole Kaasthadu Mogudu

Entha Lollainaa Nuvventa Unte

Edhuru Nilishi Vaadu Gelishi Vasthaadu


Gosalni Joosthaa Unnaa

Edhaina Gundella Daasthaadule

Nee Bottu, Nee Gaajule Enthaina

Vaani Pancha Paanaalule


CHAMKEELA ANGEELESI SONG LYRICS IN TELUGU


చంకీల అంగీలేసి ఓ వదినే

చాకు లెక్కుండేటోడే ఓ వదినే

కండ్లకు ఐనా బెట్టి

కత్తోలే కన్నెట్ల కొడ్తుండెనే

సినిగిన బనీనేసి ఓ వదినే

నట్టింట్ల కూసుంటడే ఓ వదినే

మాసిన లుంగీ ఏసి ఎప్పుడు

మంచంలనే పంటడే


హే, పెండ్లైన కొత్తల అత్తర్లు పూసిన్నే

నీ సీర సింగులువట్టి ఎనకెనక తిరిగిన్నే

ముద్దులిస్తుండే, పూలు తెస్తుండే

శెక్కర లెక్క నీ మాటలుంటుండే

మారే నీ తీరు, పెరిగే నీ నోరు

మందుకలవాటైతినే


కడుపులో ఇంత వోసి ఓ వదినే

కొడ్తడే బండకేసి ఓ వదినే

అమాస పున్నానికో అట్లట్లా

అక్కరకు పక్కకొత్తాడే

చంకీల అంగీలోడే

నాకు జుమ్కీలు అన్న తేడే


వీడు వంటింట్ల నేనుంటే

సాటుంగ వత్తుండె

వంకర నడుము గిచ్చుతుండే

నేడు ఎంత సింగారించిన

వంకలు పెడుతుండే

తైతక్కలాడకంటుండే


కంట నీరన్న వెట్టకుండా

సంటి బిడ్డ లెక్క నిన్ను

అలుగుతుంటే బుదరగియ్యలేదా

నువ్వు సీటికి మాటికి, గింతదాన్ని గంత జేసి

ఇజ్జతంత బజార్లేస్తలేవా

ఏం గాలి సోకేనో, ఓ ఓ, వీన్నెత్తి తిరిగెనో, ఓ ఓ

పాతబడ్డనేమో, శాతనైతలేదో

ఉల్టా నన్నిట్ల మందీ ముంగట్ల

బదనాం జేత్తడే


చంకీల అంగీలేసి ఓ వదినే

చాకు లెక్కుండేటోడే ఓ వదినే

కండ్లకు ఐనా బెట్టి

కత్తోలే కన్నెట్ల కొడ్తుండెనే

నోరిడిసి అడగదుర బామ్మర్ది

శెప్పింది చెయ్యదుర బామ్మర్ది

పక్కింట్లో కూసుంటది

నా మీద శాడీలు జెప్తుంటది


నా గొంతు కోసిర్రంటూ బామ్మర్ది

శోకాలు వెడ్తుంటది బామ్మర్ది

ముచ్చట్లు జెప్పబోతే మీ అక్క

మూతంతా తిప్పుతుంటది


శీకట్ల ఉన్నా, వాకిట్ల ఉన్నా

కంటికి రెప్పోలే కాస్తడు మొగడు

ఎంత లొల్లైనా, నువ్వెంట ఉంటె

ఎదురు నిలిశి వాడు గెలిశి వస్తాడు

గోసల్ని జూస్తా ఉన్నా

ఏదైనా గుండెల్ల దాస్తాడులే

నీ బొట్టు, నీ గాజులే ఎంతైనా

వాని పంచ పాణాలులే


CHAMKEELA ANGEELESI SONG LYRICS MEANING


Chunky's hugs and kisses

It is only a hundred

Aina Betti for the eyes

Knives are knives

Sinigina Baninesi O Vadine

It is a harvest of nuts

Masina lungi ac when

Beds are crops


Hey, newlyweds wear perfumes

I have returned to you when you are single

He used to kiss and bring flowers

Your words will count

Your manner that changes, your mouth that grows

Drugged


Such a rumbling in the stomach

Kodtade Bandakesi O vadine

Amasa Punnaniko is like that

There is another side

Chunky's cloak

The only difference is that I have jhumkis


Here are the kitchens

Satunga wattunde

Crouching waist

How decorated today

Bending

Taitakkaladakantude


Without watering the eyes

Santi baby is counting on you

If you are crying, don't worry

You talk to the seat and beat it

Can't you sell the same amount?

What wind blows, oh oh, back and forth, oh oh

Whether it is old or immoral

Ulta Nannitla Mandi Mungatla

Badanam is the winner


Chunky's hugs and kisses

It is only a hundred

Aina Betti for the eyes

Knives are knives

Bammerdi, don't ask

She said, "Don't do it, Bammerdi."

It is sitting next door

Sadies are hanging on me


My throat was cut, Bamardi said

Bammerdi is the one who mourns

Your sister will kiss you

The whole lid turns


Even if it's cold or wet

A blink of an eye

No matter how stupid, you are with me

He who resists will win

Gosalni justa

Any heart can hide

Your blob and your glasses are what they are

He is Panch Panalu


CHAMKEELA ANGEELESI LYRICS KNOWLEDGE - Movie Name, Singer, Lyrics Writer, Cast

1. What is the Movie name of Chamkeela Angeelesi Song?

Dasara

2. Who is the singer of Chamkeela Angeelesi?

Ram Miriyala and Dhee

3. Who Wrote the Lyrics of Chamkeela Angeelesi from Dasara Telugu Songs Lyrics?

Kasarla Shyam

4. Who is the musician of Chamkeela Angeelesi?

Santhosh Narayanan

5. Dasara Movie Release Date

30 March 2023

6. Dasara Movie Cast

Nani, Keerthy Suresh