Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Adugesthe Song Lyrics - అడుగేస్తే కడాల పాట లిరిక్స్ | Adavi Ramudu Lyrics

Adugesthe Song Lyrics in Telugu, English, Meaning from Adavi Ramudu Songs Lyrics.

Adugesthe Song Lyrics in Telugu & English with meaning, Telugu song Lyrics sung by K.S. Chitra, Sangeetha Rajeshwaran from Adavi Ramudu. Adugesthe Lyrics were penned by Sirivennela Seetharama Sastry & Telugu Song music was given by Mani Sharma. Movie Stars Trending Prabhas & Aarthi Agarwal, Pdf of Adavi Ramudu Lyrics.

అడుగేస్తే కడాల పాట లిరిక్స్ తెలుగు & English.
అడుగేస్తే కడాల పాట లిరిక్స్ తెలుగు & English.


Adugesthe Song Lyrics Credit:

Album Song Lyrics: Adavi Ramudu - Adugesthe Lyrics
Lyricist/s: Sirivennela Seetharama Sastry
Singer/s: K.S. Chitra & Sangeetha Rajeshwaran
Music: Mani Sharma
Star Cast: Prabhas & Aarthi Agarwal
Download Lyrics: PDF


ADUGESTHE SONG LYRICS IN ENGLISH


Adugesthe Kadalayina Dari Isthundhi

Pilisthe Podi Isukayinaa Neeru Isthundhi

Manasisthe Sila Ayina Premisthundhi

Jantanu Vidadhese Jagamempudu Nilichindhi

Jantanu Vidadhese Jagamempudu Nilichindhi

Janmalu Mudi Vese Kadha Eppudu Mugisindhi

Prema Bhalam Chedarinidhi Prema Radham Nilavandhi


Kathulu Thirchanidhi Karu Chichulu Marchanidhi

Galulu Thunchandhi Jadi Vananu Munchandhi

Athma Ki Vuna Anni Lakshanala Vuna Prema

Krishnudu Anna Geethaloni Bhavame Prema


Jantanu Vidadhese Jagamempudu Nilichindhi

Janamalu Mudi Vese Kadha Eppudu Mugisindhi

Prema Bhalam Chedarindhi Prema Radham Nilavandhi

Chithinayina Bhathikinche Amruthame Kadha

Preminche Manasante Oooo

Vidhinayina Yedhirinche Namakame Radha

Aa Manase Needhayithe Oo


Andhuke Padha Padha Theginchi 

Mundhuke Saga Yedha Thanunchi

Yendhuke Kadha Idhantha Saginchi 

Yendhuke Vrudha Vydha Barinchi

Chusthu Kurchunte Bhathukantha Baruvu Kadha

Bhadhe Bhalamayithe Yedabaate Bata Avadha

Kondanu Yethu Sathu Vuna Antha Ganulu Ayina

Janta Chichu Antukunna Manta Aaapgalara


Jantanu Vidadhese Jagamempudu Nilichindhi

Janamalu Mudi Vese Kadha Epudu Mugisindhi

Prema Bhalam Chedarindhi Prema Radham Nilavandhi


Neekosam Jeevinche Chelime Velugavadha

Nuvu Sage Darullo Ooo

Nee Pere Dyaninche Pilupe Vina Ledha

Ninu Thake Galulalo Ooo


Pranama Nuve Ela Veilsi Pokuma Eto Ala

Jatha Ayina Padhama Nuve 

Ela Aslayithe Nyama Kshna Khsnam Venati

Prema Navante Kada Dhaka Neevunte

Nippe Neeravadha Nitturpe Thurpavadha

Asta Dhikalantu Vochi Ninu Apagalava

Saptha Sagaralu Dhati Nannu Cheraleva


Jantanu Vidadhese Jagamempudu Nilichindhi

Janamalu Mudi Vese Kadha Apudu Mugisindhi

Prema Bhalam Chedarindhi Prema Radham Aganidi

Prema Bhalam Chedarindhi Prema Radham Nilavandhi


ADUGESTHE SONG LYRICS IN TELUGU


అడుగేస్తే కడాలయిన దారి ఇస్తుంది

పిలిస్తే పొడి ఇసుకయినా నీరు ఇస్తుంది

మానసిస్తే సిల అయినా ప్రేమిస్తుంది

జంటను విడదేసే జగమెప్పుడు నిలిచింది


జంటను విడదేసే జగమెప్పుడు నిలిచింది

జన్మలు ముడి వేసే కథ ఎప్పుడు ముగిసింది

ప్రేమ బలం చెదరినిధి ప్రేమ రధం నిలవనిది

కత్తులు తీర్చనిది కారు చిచ్చులు మార్చనిది

గాలులు తుంచనిది జడి వానను ముంచనిది


ఆత్మ కి వున్న అన్ని లక్షణాల వున్న ప్రేమ

కృష్ణుడు అన్న గీతలో భావమే ప్రేమ

జంటను విడదేసే జగమెప్పుడు నిలిచింది

జన్మలు ముడి వేసే కథ ఎప్పుడు ముగిసింది

ప్రేమ బలం చెదరినిధి ప్రేమ రధం నిలవనిది

చితినయినా బతికించే అమృతమే కదా

ప్రేమించే మనసంటే ఓఓఓ

విధినాయిన ఎదిరించే నమ్మకమే రాధా

ఆ మనసే నీదయితే ఓ


అందుకే పద పద తెగించి ముందుకే సాగ ఎద తానుంచి

ఎందుకే కదా ఇదంతా సాగించి ఎందుకే వృధా వ్యధ భరించి

చూస్తూ కూర్చుంటే బతుకంతా బరువు కదా

బాధే బలమయితే ఎడబాటే బాట అవదా


కొండను ఎత్తు సత్తు వున్న అంత గనులు అయినా

జంట చిచ్చు అంటుకున్న మంట ఆపగలరా

జంటను విడదేసే జగమెప్పుడు నిలిచింది

జన్మలు ముడి వేసే కథ ఎప్పుడు ముగిసింది

ప్రేమ బలం చెదరినిధి ప్రేమ రధం నిలవనిది


నీకోసం జీవించే చెలిమి వెలుగవదా

నువ్వు సాగె దారుల్లో ఓఓఓ

నీ పేరే ధ్యానించే పిలుపే వినలేదా

నిను తాకే గాలులలో ఓఓఓ

ప్రాణమ నువ్వే ఎలా వేయిల్సి పోకుమా ఏటో ఆలా

జత అయినా పదమా నువ్వే ఎలా 

అసలయితే న్యాయ క్షణ క్షణం వినతి

ప్రేమ నావంటే కడ దాకా నీవుంటే

నిప్పే నీరవధ నిట్టూర్పే తూర్పవధ


అష్ట దిక్కులంటూ వోచి నిను ఆపగలవా

సప్త సాగరాలు ధాటి నన్ను చేరలేవా

జంటను విడదేసే జగమెప్పుడు నిలిచింది

జన్మలు ముడి వేసే కథ ఎప్పుడు ముగిసింది

ప్రేమ బలం చెదరినిధి ప్రేమ రధం ఆగనిది

ప్రేమ బలం చెదరినిధి ప్రేమ రధం నిలవనిది


ADUGESTHE SONG LYRICS MEANING


Kadalaina will give you the way if you ask

Even dry sand will give water if called

Even Sila will love if she wants to

It was time to separate the couple


It was time to separate the couple

When did the story of entwining births end?

The power of love is endless

What doesn't heal knives is what doesn't change car dents

That which the wind does not blow does not drown the inert rain


Love with all the attributes of the soul

In the song called Krishna, the feeling is love

It was time to separate the couple

When did the story of entwining births end?

The power of love is endless

Chitinaya is the elixir of life

A loving mind means ooo

Radha is a belief that resists destiny

Oh, if that is your mind


That's why it's a good idea to go ahead and say it

Why go through all this and why go through the trouble?

If you sit and watch, life is a burden

If pain is strong, it is not a slippery road


Even if there are so many mines that can climb the hill

Can the couple stop the raging fire?

It was time to separate the couple

When did the story of entwining births end?

The power of love is endless


Does not the light of living for you shine

You are in the paths of Saga

Have you not heard the call of meditating on your name?

Ooo in the winds that touch you

How did you get rid of your soul?

Even if it is a pair, how can you be a word?

In fact, Nyaya's request is moment by moment

If love is mine, then you are

Nippe Neeravadha Nitturpe Turpavadha


Can you stop Vochi as Ashta Diksha

Won't you reach me across the seven oceans?

It was time to separate the couple

When did the story of entwining births end?

The power of love is endless

The power of love is endless


ADUGESTHE LYRICS KNOWLEDGE - Movie Name, Singer, Lyrics Writer, Cast

Q1. What is the Movie name of Adugesthe Song?
 A. Adavi Ramudu
Q2. Who is the singer of Adugesthe?
 A. K.S. Chitra,Sangeetha Rajeshwaran
Q3. Who Wrote the Lyrics of Adugesthe from Adavi Ramudu Telugu Songs Lyrics?
 A. Sirivennela Seetharama Sastry
Q4. Who is the musician of Adugesthe?
 A. Mani Sharma
Q5. What is the Adavi Ramudu Movie Release Date?
 A. 21 May 2004
Q6. What is the Adavi Ramudu Movie Cast?
 A. Prabhas & Aarthi Agarwal


Adugesthe Song Lyrics in Telugu, English, Meaning from Adavi Ramudu Songs Lyrics.